XII Gminne i Powiatowe Spotkania Profilaktyczne – KROKUSY 2014

19 grudnia 2014

Zakończyły się przemyskie XII Gminne i Powiatowe Spotkania Profilaktyczne – Krokusy 2014. Podczas uroczystej gali rozdano statuetki.

W dniu 10 grudnia uroczystą galą w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu podsumowano XII Gminne i Powiatowe Spotkania Profilaktyczne. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Przemocy domowej – NIE”. Wzięło w niej udział około 200 uczniów, nauczycieli, opiekunów i rodziców. Spotkania profilaktyczne obejmowały : piosenki profilaktyczne, małe formy teatralne, poezję, rysunek, plakat, zaowdy siatkarskie, a także turniej wiedzy profilaktycznej.

Podczas gali wręczono statuetki KROKUSA, otrzymali je w następujących kategoriach :

1. Profilaktyk – opiekun dzieci i młodzieży – Elżbieta Picur nauczycielka i wychowawca w ZSZ w Grochowcach

2. Instytucja, osoba szczególnie zaangażowana w realizację przedsięwzięć profilaktycznych – Jan Pączek Starosta Przemyski

3. Mała forma teatralna – uczniowie Gimnazjum w Medyce

4. Piosenka Profilaktyczna – Indywidualnie – Magdalena Wróbel ZSZ w Grochowcach

5. Piosenka Profilaktyczna – Zespół – uczennice SP w Olszanach

6. Poezja Profilaktyczna – Katarzyna Chachura

7. „Moje Hobby” – Jędrzej Pilch SP w Przedmieśiu Dubieckim

8. Prace Plastyczne – Karolina Haręzga ZSZ w Nehrybce

9. Konkurs krasomówczy – Dawid Nodżak SZS w Hermanowicach

10. Wydawnictwa szkolne – uczennice ZSZ w Grochowcach

11. Konkurs wiedzy profilaktycznej – uczennice ZSZ w Ujkowicach

12. Turniej Piłki Siatkowej – reprezentacja Gimnazjum w Medyce.

fot. Urząd Gminy Przemyśl