Zwiedźmy Przemyśl z przewodnikiem turystycznym

11 lutego 2017

Już po raz dziesiąty Przemyśl weźmie udział w Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego.

W dniu 21 lutego obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Do tych obchodów po raz dziesiąty włączy się Koło Przewodników Turystycznych, działające w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym im. dr. M.Orłowicza w Przemyślu. W tym dniu przemyscy przewodnicy zapraszają do zwiedzania naszego miasta pod hasłem „Przejdź na drugą stronę miasta”.

W programie znajduje się m.in.: zasańska Synagoga, cerkiew Bazylianów, kościół Salezjanów oraz Łaźna Garnizonowa czyli obecne Archiwum Państwowe. Przewodnicy czekać będą w Przemyskich Podziemiach pod budynkiem Urzędu Miejskiego Rynek 1 w dniu 21 lutego /wtorek/ od godziny 14 do 16, wyruszać na zwiedzanie będą co 15 min.