Zwiedzaj bawiąc się wraz z przemyskim PTTK

29 sierpnia 2016

Przemyski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego proponuje nową formę rozrywki, „Questy – Przemyskie Szlaki Spacerowe – rekreacja i odkrywanie”.

PTTK Oddział im. M. Orłowicza w Przemyślu proponuje zabawę terenową w formie nietypowego „questu na szlaku”, opierającego się o system oznakowanych Przemyskich Szlaków Spacerowych. Każdy z trzech szlaków ma swoje własne, końcowe hasło. Turysta wędrując wzdłuż szlaku ma za zadanie odnaleźć miejsca i obiekty opisane w formie zagadek. Pod każdą zagadką znajduje się hasło cząstkowe, które należy odgadnąć i wpisać w puste pola w folderku. Litery z pól numerowanych haseł cząstkowych, należy przepisać odpowiednio do pól haseł głównych.

Przemyskie Szlaki Spacerowe są wyznakowane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla szlaków spacerowych. Każdy ze szlaków tworzy pętlę. Znaki szlaków mają kształt kwadratu 10 cm x 10 cm, po przekątnej podzielonego na dwa trójkątne pola, z których górne jest koloru białego, a dolne w kolorze danego szlaku.

Śródmiejski Szlak Spacerowy im. Księcia Przemysława Założyciela Miasta o długości 3,5 km jest oznaczony kolorem niebieskim. Czas samego przejścia wynosi ok. 1,5 h. Kierunek marszu odwrotny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Początek przy Centrum Informacji Turystycznej ul. Grodzka.

Zasański Szlak Spacerowy im. Orląt Przemyskich ma długość 9 km i oznakowany jest kolorem czerwonym. Czas samego przejścia ok. 3 h. Kierunek marszu zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Początek przy Moście im. Orląt Przemyskich.

Kruhelski Szlak Spacerowy im. bł. Jana Balickiego o długości 12,8 km, W kolorze żółtym. Czas samego przejścia ok. 4 h. Kierunek marszu zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Początek przy archikatedrze rzymskokatolickiej.

Aby rozpocząć zabawę należy odwiedzić Centrum Informacji Turystycznej na ulicy Grodzkiej 1, gdzie otrzymamy bezpłatnie folderek QUEST.