Znamy już wyniki głosowania do przemyskiego Budżetu Obywatelskiego

20 września 2014

Znamy już wyniki głosowania do Budżetu Obywatelskiego. Na 30 projektów swój głos oddało 21 648 mieszkańców Przemyśla.

Tegoroczne głosowanie do Budżetu Obywatelskiego, któro trwało od 1 do 31 sierpnia cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Przemyśla. Swój głos na 20 projektów oddało ponad 21 tys. mieszkańców, jest to o wiele więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy głosowało 8 tys. osób. Dla porównania można dodać, że w tegorocznych wyborach do europarlamentu wzięło udział 13 tys. mieszkańców.

Pośród oddanych 21 648 głosów, ważnych było 16 888. Wśród głosów odrzuconych znalazły się te, które zostały oddane przez osoby nieuprawione do głosowania, głosy z błędnymi nr pesel, głosy powtarzające się oraz sfałszowane. W przypadku głosów sfałszowanych sprawdzone zostanie czy ktoś nie dopuścił się przestępstwa, gdyż w taki wypadku przypadki te zostaną zgłoszone odpowiednim organom.

Wyniki głosowania :

1. Projekt nr 10 – Nowoczesna placówka publiczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – wizytówką Miasta ( SOSW nr 1 ),

2. Projekt nr 18 – Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży niesłyszącej uczącej się w SOSW nr 2,

3. Projekt nr 17 – Budowa szkolnego placu zabaw z siłownią oraz ścianką wspinaczkową na świezym powietrzu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu,

4. Projekt nr 13 – Plac zabaw dla dzieci oraz wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 16,

5. Projekt nr 1 – Modernizacja krytej pływalni w Przemyślu,

6. Projekt nr 8 – Boisko Wielofunkcyjne – „Mini Orlik ” przy SP nr 1;

Jeśli znajdą się dodatkowe środki finansowe zrealizowane zostaną również projekty, które nie wygrały. W chwili obecnej realizowane są wszystkie projekty z Budżetu Obywatelskiego 2013.

Przyszłoroczne głosowanie do Budżetu Obywatelskiego prawdopodobnie odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną co pozwoli na sprawniejsze liczenie i sprawdzenie oddanych głosów. Do tego celu udostępnione zostałyby komputery w Urzędzie Miasta.