Zmiany w sejmiku wojewódzkim. PiS bez absolutorium i bez poparcia

1 lipca 2014

Nie udzielenie absolutorium oraz zmiany w Zarządzie Województwa Podkarpackiego, to główne kwestie ostatnich obrad sejmiku wojewódzkiego. W ubiegłym tygodniu odbyły się trzy sesje, z czego dwie nadzwyczajne.

Podczas sesji, która odbyła się 23 czerwca, radni dyskutowali i decydowali o najważniejszych sprawach regionu. Wydatki Samorządu Województwa Podkarpackiego w 2013 r wyniosły 1 112 201, 3 tys. zł, z czego 49,7 % tej kwoty przeznaczono na regionalne inwestycje. Inwestycje drogowe pochłonęły 395 mln, ponad 53 mln projekty informatyczne, a 40 mln przeznaczono na inwestycje i zakup sprzętu medycznego dla podkarpackich szpitali.

Marszałek Władysław Ortyl przedstawił sprawozdanie finansowego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. Zestawienia nie otrzymały akceptacji ze strony radnych. Stosunkiem głosów 16 za i 15 przeciw nie udzielili oni absolutorium Zarządu Województwa Podkarpackiego.

W ubiegły piątek, na sesji nadzwyczajnej nie przyjęto uchwały dotyczącej zwolnienia wicemarszałka Jana Burka z pełnienia dotychczasowych obowiązków. Nie powołano również nowego wicemarszałka, na którego Władysław Ortyl rekomendował członka zarządu wojewódzkiego Tadeusza Pióro.

W tajnym głosowaniu, wynikiem 17 do 16 odwołano z funkcji przewodniczącego sejmiku Wojciecha Burczaka z PiS. To stanowisko objął teraz Sławomir Mrożek z PO. Odwołano również z funkcji wiceprzewodniczących Lidię Błądek i Ewę Draus z PiS. Nowymi zostali Janusz Konieczny z SLD i Dariusz Sobieraj z PSL.

Jan Burek, który w piątek zadeklarował się jako radny niezależny zagłosował przeciwko zarządowi złożonemu z radnych klubu PiS.