Zmiany na stanowisku komendanta Miejskiej Policji w Przemyślu

12 marca 2018

Dotychczasowy komendant Miejskiej Policji w Przemyślu insp. Wojciech Kiełtyka pożegnał się z tą jednostką.

Insp. Wojciech Kiełtyka pełni służbę w Policji od 1991 r. Od początku związany jest z przemyską jednostką. W latach 1991-1999 był funkcjonariuszem Plutonu Patrolowo Interwencyjnego. Następnie w latach 1999 – 2008 pełnił służbę w Zespole dw. z Przestępczością Gospodarczą, którego w 2008 roku został kierownikiem. W latach 2009 – 2012 sprawował funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Medyce. W roku 2012 został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, a w roku 2016 objął kierownictwo w tej jednostce.

Podczas uroczystej zbiórki, mł. insp. Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, delegował do czasowego pełnienia służby w przemyskiej jednostce i sprawowania obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu – nadkom. Piotra Mazura.

Nadkom. Piotr Mazur pełni służbę w Policji od 24 lat. Rozpoczął ją w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Następnie, przeniósł się do ówczesnej Komendy Rejonowej Policji w Przemyślu, gdzie początkowo pełnił służbę na stanowisku dzielnicowego. W 1998 roku został przeniesiony do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, gdzie przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej do stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału. W międzyczasie w latach 2008 – 2009 był delegowany i pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym. Od 2016 roku zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych.

Fot. KMP Przemyśl