Zmiany dotyczące zasad przewożenia dzieci

18 maja 2015

Przemyska policja informuje o zmianach dotyczących zasad przewożenia dzieci. Sprawdź co się zmienia.

W nowych przepisach dotyczących przewożenia dzieci zniknęło kryterium wieku dziecka, a pozostało jedynie kryterium jego wzrostu, tj.150 cm. Tak więc nawet dziecko, które ukończyło 12 lat, ale nie osiągnęło wymaganego wzrostu powinno nadal być przewożone w foteliku lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Pojawiły się odstępstwa od ogólnych zasad przewożenia dzieci. Dzieci mieszczące się w przedziale wzrostu 135-150, podczas przewożenia na tylnim siedzeniu mogą być przytrzymywane jedynie za pomocą pasów bezpieczeństwa, jeżeli ze względu na masę ( powyżej 36 kg ) i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego urządzenia.

Kolejny wyjątek pojawia się przy przewożeniu na tylnim siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, zapiętego pasami bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego.

Nowe przepisy zakazują przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 latw pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik. Nadal obowiązuje zakaz przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu, z tą różnicą iż obecnie bierze się pod uwagę nie tyle fakt istnienia poduszki powietrznej, a to czy jest ona aktywna. Zmianą jest możliwość przewożenia dziecka na przednim siedzeniu z wykorzystaniem zarówno fotelika bezpieczeństwa, jak również innego urządzenia przytrzymującego.

Zmianą jest również obok obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub w innych urządzeniach przytrzymujących dostosowanie ich do masy i wzrostu dziecka.

Niespełnienie, któregoś z warunków podlega karze grzywny.