Zielony Rynek w Przemyślu zostanie przebudowany

26 sierpnia 2018

Zielony Rynek w Przemyślu zostanie gruntownie przebudowany. Miasto otrzymało na ten cel prawie milion złotych dofinansowania.

Program „Mój Rynek” ma polepszyć warunki życia mieszkańców. Targowiska, które zostaną zrealizowane w ramach środków PROW 2014 – 2020 docelowo będą miały formę nowoczesnych miejsc, w których przede wszystkim możliwa będzie bezpośrednia sprzedaż swoich własnych produktów przez lokalnych rolników. Dzięki temu, rolnicy będą mogli pominąć pośredników, co z kolei wpłynie na tańsze ceny ich produktów. Zmodernizowanie targi mają także przyczynić się do poprawy działalności gospodarczej miejscowej społeczności.

Zakres robót objętych dofinansowaniem obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie powierzchniowe nawierzchni, podbudowę  i nawierzchnię na placach i zjazdach, schody terenowe i zieleńce, budowę zadaszeń i straganów, instalację wodociągową policznikową podziemną, wykonanie instalacji kanalizacji podziemnej, wykonanie instalacji odwodnienia terenu. A także: przebudowę zasilania pawilonów handlowych, instalację oświetlenia terenu placu oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Gmina Miejska Przemyśl otrzymała na realizację przedsięwzięcia  999 847 zł. Dodatkowy, szacunkowy wkład własny miasta wynosi blisko 2,5 miliona złotych. Zakończenie prac przy modernizacji Zielonego Rynku wstępnie zaplanowano na lipiec 2020 roku.