Zbliża się strajk

4 kwietnia 2019

Od kilku tygodni w całej Polsce gorącym tematem jest stan oświaty i wynagrodzeń nauczycieli. Rząd od poniedziałku negocjuje z oświatowymi związkami zawodowymi w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Według oficjalnych informacji ostatnie rozmowy nie przyniosły żadnych rezultatów.

2 kwietnia w Urzędzie Miejskim odbyła się narada w sprawie planowanego na 8 kwietnia strajku nauczycieli. Uczestniczyli w niej dyrektorzy przemyskich szkół, sekretarz miasta Dariusz Łapa, pracownicy Wydziału Edukacji z naczelnik Elżbietą Tarnawską.

Zebranym zostały przekazane informacje ze spotkania z wojewodą podkarpackim i Podkarpackim Kuratorem Oświaty z dnia 1 kwietnia. Dotyczyły one przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas strajku. Dyrektorzy placówek oświatowych zostali również zobligowani, by wszelkie związane ze strajkiem procedury zostały zachowane przez związki organizujące protest.

Dyrektorzy szkół przekazali informacje o wynikach referendum strajkowego na terenie miasta Przemyśla –  a tylko cztery placówki przedszkolne były strajkowi przeciwne. Najpóźniej do 5 kwietnia ma zostać podana liczba pracowników biorących udział w proteście.

Termin planowanego strajku zbiega się z harmonogramem egzaminów wewnętrznych. Na 10,11,12 kwietnia zaplanowano terminy egzaminu gimnazjalnego, a 15,16,17 kwietnia odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Jeżeli prowadzone negocjacje rządu ze związkami zawodowymi nie przyniosą pożądanego rezultatu, możliwa będzie konieczność powołania sztabu kryzysowego.

 

Zdjęcie: www.przemysl.pl