Zatrzymany przemyt koralowca

30 lipca 2020

Funkcjonariusze KAS z Korczowej zatrzymali obywatelkę Ukrainy, która w podręcznym bagażu usiłowała wwieźć do Polski szkielet koralowca. Ukrainka podróżująca samochodem osobowym nie posiadała wymaganych prawem zezwoleń na wwóz koralowca na teren RP.

Przywożenie do Polski zagrożonych wyginięciem okazów zwierząt i roślin jest zwalczane w ramach Konwencji Waszyngtońskiej. Jej celem jest utrudnienie handlu poszukiwanymi przedmiotami pozyskiwanymi  ze zwierząt i roślin, takimi jak m.in. kość słoniowa, kości tygrysów i nosorożców, koralowce, egzotyczne ryby i gady. W wyniku obrotu preparatami zwierzęcymi na skraju zagłady jest wiele populacji dzikich zwierząt.

Oprócz zatrzymania przemytu koralowca, którego pozyskiwanie zagraża trwałości ekosystemów raf koralowych, tego samego dnia na przejściu w Medyce zatrzymano próbę przemytu preparatu z pławikonika.  Jest on wykorzystywany w leczeniu chorób układu moczowego.

Przemyt zagrożonych zwierząt i roślin jest zagrożony wysokimi karami i przepadkiem mienia.