Zatrzymano grupę przemytników z zielonej granicy

22 października 2014

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali grupę przemytników z zielonej granicy. Mężczyźni obywatele Ukrainy oraz jeden Polak z okolic Sanoka.

Pogranicznicy obserwowali grupę przemytników od lipca tego roku. Tydzień temu mężczyźni zostali złapani na gorącym uczynku na tzw. zielonej granicy w kolicach Arłamowa podczas przemytu 109 kg bursztynu i 10,5 tys. paczek papierosów. Trzej mężczyźni podczas zatrzymania próbowali uciekać dlatego też zostali obezwładnieni i zakuci w kajdanki. Pozostałych trzech będących odbiorcami towaru zatrzymano w pobliżu tego miejsca.

Strażnicy Graniczni zabezpieczyli pieniądze – m.in. 5 tys. USD i 250 euro, pistolet, telefony, liczne notatki potwierdzające prowadzenie przez nich działalności przestępczej. Zatrzymani mężczyźni organizowali również nielegalne przekroczenia granicy.

Zatrzymany bursztyn oszacowano na kwotę 108 tys. zł, a papierosy 125 tys.zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.