Zaopiekuj się zabytkiem

17 stycznia 2020

Przemyśl to miasto zabytków – szczycimy się tym. Ale to zobowiązuje. Jedni są powołani zawodowo, by o nie zadbać, inni czynią to społecznie – bo chcą i lubią. Najlepsze efekty można osiągnąć działając wspólnie. I w tym właśnie duchu zrodził się pomysł rozkręcenia akcji „Zostań społecznym opiekunem zabytku”. Ma ona zintegrować działania służb konserwatorskich i społeczników. Tę wspólną inicjatywę podjął Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl wraz z Wojewódzkim Podkarpackim Konserwatorem Zabytków.

– Nasza akcja ma na celu wypromowanie idei ochrony zabytków, zainteresowanie ludzi – powiedziała Karolina Marciniak ze Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. – Do tej pory skupialiśmy się na obiektach fortecznych i mamy tu dobre doświadczenia. Przykładem są społeczni opiekunowie obiektów twierdzy, tacy jak: Piotr Kosiorowski, Zbigniew Podolak, Krystian Rachwał, Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka czy Stowarzyszenie 3. Historycznego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinskyego. Chcielibyśmy jednak, by taką opieką otoczyć więcej fortów. Ale nie tylko. Miłośnicy zabytków mogliby roztoczyć pieczę również nad innymi obiektami – sakralnymi bądź świeckimi. Oczywiście, byłoby to bardziej działanie promocyjne, bo wiadomo, że społecznicy nie mają uprawnień do podejmowania prac na własną rękę, ale tu właśnie jest pole do współpracy ze służbami konserwatorskimi. Opiekunowie społeczni mogą natomiast np. doglądać zabytków, sygnalizować zaniedbania i zagrożenia, wnioskować o wpis do rejestru, gdy dostrzegają taką potrzebę. 

 

Zainteresowani społecznym działaniem na rzecz ochrony naszego dziedzictwa kulturowego mogą zgłaszać kandydatury do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu.

sa