Zakład przetwarzania odpadów w Przemyślu

13 sierpnia 2014

W Przemyślu otworzono zakład przetwarzania odpadów komunalnych. Jest to prywatna i komercyjna inwestycja Zakładów Usługowych „Południe”.

We wtorek, 12 sierpnia w Przemyślu oficjalnie otworzono Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W wydarzeniu wzięli udział : Zastępca Prezydenta Grzegorz Hayder, wójtowie, przemyscy radni, prezesi miejskich spółek.

Inwestorem przedsiębiorstwa jest Zakład Usługowy „Południe”. Jego prezes Jan Krawczyk na znak łączności z miastem otrzymał Herb Miasta Przemyśla.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi zaprezentowano linię technologiczną i nowoczesne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych.

Zakłady takie, które powstały dotąd w innych miastach zwiększają poziom odzysku surowców wtórnych nawet o 30%, ograniczają trafaianie odpadów na składowisko.  Do 70 procent wszystkich naszych śmieci może podlegać recyklingowi.

fot. Rafał Porada