,,Zakazuje się”, ,,nakazuje się”. Park kulturowy w praktyce.

1 lutego 2021

Do 5 lutego można wnosić uwagi do projektu uchwały o powołaniu Parku Kulturowego Starego Miasta w Przemyślu. Choć jest to dokument o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki miasta i mieszkańców śródmieścia, to próżno go szukać na głównej stronie internetowej magistratu. A jego zapisy mogą bulwersować.

Idea powołania parku została przedstawiona dwa lata temu, a następnie koncepcja przeszła przez burzliwy etap konsultacji społecznych. W założeniu park kulturowy ma rozwiązać wizerunkowy problem Przemyśla, jakim jest pstrokacizna reklam i szyldów na starówce. Bardziej stonowany wygląd mają zyskać też ogródki restauracyjne. Dokładniejsza lektura projektu uchwały jednak wskazuje, że zmiany będą głębsze i wcale nie muszą oznaczać, że po wprowadzeniu nowych przepisów wszyscy będą zadowoleni.

W myśl proponowanych rozwiązań zlikwidowana zostanie duża ilość miejsc parkingowych. Przewidziano m.in. likwidację parkingu na płycie Rynku, nie będzie też można parkować w okolicy katedry rzymskokatolickiej. W przewidywalnym czasie nie pojawią się zaś żadne nowe parkingi, które mogłyby zrekompensować ubytek miejsc dla zmotoryzowanych.

Ze wcześniejszych wypowiedzi radnych zaangażowanych w ideę parku może wynikać, że rozwiązaniem tego problemu będzie drastyczna podwyżka opłat za parkowanie. Ma to wymusić większą rotację samochodów na miejscach postojowych w ścisłym centrum miasta.

Najbardziej skutki nowej uchwały odczują jednak lokalni przedsiębiorcy. W ciągu roku od wejścia w życie nowych przepisów będą oni musieli wymienić w swoich sklepach szyldy, o ile zostaną one uznane za nieestetyczne. Ponieważ nowe reklamy małych sklepów i punktów usługowych mają być wykonane -w myśl zapisów uchwały- z najlepszych gatunkowo materiałów, w tym z kutej stali, przeciętny przedsiębiorca działający w granicach parku kulturowego będzie musiał w 2022 roku wysupłać ze swej kieszeni od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Miasto nie przewiduje jakiekolwiek partycypacji w kosztach tego ambitnego projektu. W uchwale nie ma przewidzianych też ,,miękkich” form wsparcia dla przedsiębiorców, choćby takich, jak bezpłatne projekty nowych reklam przygotowane przez magistrat.

Oprócz wymiany szyldów, mieszkańców starówki czeka akcja usuwania na własny koszt części klimatyzatorów, anten i nawet pryzm zalegającego śniegu, jeśli powstaną one na terenie prywatnym. W projekcie znalazł się też zapis, który przewiduje usuwanie witryn z PCV i odtwarzanie historycznej stolarki drewnianej. Tu koszty dla jednego obiektu mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przedstawiony projekt uchwały zakłada też prawie całkowite ograniczenie możliwości przebudowy budynków, nawet jeśli nie znajdują się one w rejestrze zabytków.

Co znamienne, spora część zapisów uchwały jest nieostra, co daje pole do uznaniowości urzędniczej. Najlepszym przykładem jest paragraf 4. dokumentu, który umożliwia zablokowanie wszelkich robót, jeśli są one ,,niekorzystne dla walorów kulturowych”. Powstawanie nowych hoteli, restauracji i innych obiektów będzie zatem w przyszłości uzależnione od interpretacji słowa ,,niekorzystne” przy procesie uzgodnień i wydawania decyzji.

Wszystkie obowiązki związane z dostosowaniem się do nowych wymogów mają pojawić się w czasie, gdy małe firmy walczą o przeżycie na rynku dotkniętym lockdown’em i kryzysem ekonomicznym. Powstałe niedogodności i koszty mają wynagrodzić turyści, którzy w przyszłości przyjadą tysiącami do Przemyśla po ustanowieniu w nim parku kulturowego.

Przedsiębiorcy, którzy nie podporządkują się zapisom uchwały, będą w pierwszym etapie odwiedzani przez Straż Miejską, a potem będą przeciwko nim prowadzone postępowania administracyjne.

Podczas konsultacji społecznych prowadzonych w sprawie parku kulturowego uwidocznił się wyraźny podział. Osoby mieszkające na starówce lub prowadzące tam firmy -a stanowiły one większość- były zdecydowanie przeciwne uchwale, zaś osoby mieszkające na Zasaniu lub w podprzemyskich miejscowościach przychylniej patrzyły na projekt.

Opinie na temat projektowanego parku kulturowego można zgłaszać osobiście w UM, listownie lub drogą elektroniczną na adres: kz@um.przemysl.pl

Linki do projektu uchwały i instrukcji zamieszczone są poniżej.

 

 

Błażej Wilk

zdj. UM Przemyśl

 

 

 
https://bip.przemysl.pl/60026/3679/informacja-w-sprawie-zamiaru-utworzenia-parku-kulturowego-stare-miasto-w-przemyslu.html?fbclid=IwAR0wjfk8S9VRkvMHVjzTtagcQY-vwB9V2-rHHWNSrj3Vsm7BZd79uuptb8Q