Smog twój wróg. Nawet 85% dopłaty na wymianę pieca.

2 lutego 2021

 

Do 16 lutego trwa nabór uzupełniający do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl”, dzięki któremu wymienione zostanie do 30 proc. „kopciuchów” w mieście, a stan powietrza powinien ulec widocznej poprawie. 

 

Ekogroszek też jest OK!

Oferta jest dla mieszkańców Przemyśla, z uregulowanym stanem prawnym nieruchomości, posiadaczy źródeł ciepła na paliwo stałe, opalanych węglem lub drewnem, nie posiadających dostępu do gazu lub miejskiej sieci ciepłowniczej. Dla nich miasto przygotowało propozycję warunkowej wymiany posiadanych już urządzeń z dopłatą do 85 proc. do kotłów centralnego ogrzewania opalanych ekogroszkiem piątej klasy. 

Z 12 mln złotych to właśnie Przemyśl, jako miasto najbardziej zagrożone smogiem na Podkarpaciu, otrzymał 10 mln złotych. To największe dofinansowanie spośród 10 ośrodków biorących udział w programie Czysta Energia, realizowanym w ramach poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1/3 kopciuchów wymieniona

Przemyśl realizuje już ostatni etap trwającego od czerwca 2019 roku projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”. Głównym jego celem jest poprawa powietrza przez obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery ze źródeł ciepła indywidualnego wykorzystania. Dzięki temu projektowi 133 budynki jednorodzinne zostaną wyposażone w ekologiczne kotły, z tego 96 będą to kotły na gaz, 37 kotły na biomasę, a 41 budynków wielorodzinnych oraz 5 mieszkań indywidualnych zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Łącznie 730 odbiorców zostanie zaopatrzonych w ekologiczne źródła ciepła. To stanowi do 30 proc wszystkich funkcjonujących nieekologicznych źródeł w mieście. 

Nowa gazowa elektrociepłownia

Równolegle w Przemyślu trwa modernizacja Ciepłowni Zasanie, oraz budowa nowej elektrociepłowni gazowej o mocy ~5 MWe / 10 MWt. Na mocy porozumienia pomiędzy Miastem, MPEC-em i PGNiG TERMIKA SA. w rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego inwestuje spółka z grupy kapitałowej PGNiG. Ta inwestycja również przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście. Dodatkowo jej celem jest poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Przemyśla, w tym produkcji energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. To powinno pozwolić na rozbudowę sieci miejskiej i podłączenia kolejnych osiedli oraz budynków indywidualnych. To drugie po Dęblinie, przedsięwzięcie tego typu realizowane przez GK PGNiG Termika w Polsce. 

Przemyśl zrobił znaczący krok ku lepszemu powietrzu, ale jeszcze większy dystans ma do pokonania – 2/3 nieekologicznych źródeł grzewczych pozostaje do wymiany.     

 

Mariusz Sidor