Za 30 tysięcy złotych Urząd Miejski zaopatrzy przemyślan we flagi narodowe

30 marca 2018

Miasto przeznaczy 30 tys. zł na zakup flag narodowych dla mieszkańców w ramach tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Docelowo flagę ma otrzymać każda rodzina.

Zgodnie z uchwałą podjętą podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, miasto przeznaczy 30 tys. zł na zakup 3 tys. flag narodowych w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Źródłem finansowania wydatków są ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT i sprzedaży zużytych składników majątkowych.
Nie wszystkim jednak radnym pomysł ten się spodobał.

Na komisji budżetów i finansów rodziły się pomysły jak w inny ciekawszy sposób zainwestować te 30 tys. zł. Uważam, że za taką kwotę można by ściągnąć zespół grający w tym klimacie narodowym np. Sabaton, ugotować grochówkę – zorganizować piknik. Wiele osób byłoby z tego bardziej zadowolonych – powiedział radny SLD Janusz Zapotocki.

Również zdaniem radnych PO nasze miasto zasługuje na lepsze obchody. Radni tego klub przypomnieli, że co roku rozdają mieszkańcom flagi przy okazji Dnia Flagi. W ciągu dwóch godzin akcji otrzymuje je wówczas od półtora do dwóch tysięcy osób.

Tomasz Kuźmiek jako jedyny radny będący członkiem przemyskiego komitetu ds. obchodów 100-lecia podkreślił, że Miasto, nie tylko przygotowuje się już od dłuższego czasu do tego wydarzenia – w grudniu od szkół i organizacji zebrano pomysły i propozycje form zorganizowania tego święta – ale także już je realizuje.

Grażyna Stojak zauważyła, że radni powinni uczestniczyć w pracach tej komisji, a tymczasem nie otrzymują żadnych informacji o podjętych działaniach.
Jeśli radni nie wiedzą jak ma to wyglądać, to pokazuje, że sprawa jest traktowana marginalnie. Powołuje się komisję, która z nikim nic nie ustala. To jest niepoważne. W kwestii 1918 roku Przemyśl ma bardzo dużo do powiedzenia, więcej niż inne miasta. Powinniśmy nie 30 tys., ale 300 tys. na takie obchody przeznaczyć. – powiedziała radna PO G.Stojak.

Zdaniem radnej zaproponowane 30 tys. powinno zostać spożytkowane na cel, który pozostanie na lata, jak np. wydanie tomików wierszy lub powieści. Miasto również powinno teraz wydrukować program całych obchodów, który byłby rozdawany mieszkańcom, tak by wszyscy chętni mogli wziąć w nich udział.

Radny SLD Ryszard Kulej był za tym aby obchody zorganizowano w taki sposób by każdy z mieszkańców znalazł jakąś propozycję dla siebie. A flagę większość mieszkańców ma lub też powinno mieć.
Te 30 tys. zł to pieniądze nie nasze tylko podatników. – dodał Ryszard Kulej.
Zastępca prezydenta Grzegorz Hayder, podkreślił, że Miasto poza tymi 30 tys. zł, na obchody ma zabezpieczone 200 tys. zł. Docelowo również w zamierzeniu flagi mają trafić do wszystkich 20 tys. adresów w mieście.

Raz na 100 lat chcemy zarzucić miasto flagami narodowymi. Rozprowadzą je gońce UM lub zlecimy to Poczcie Polskiej. Oczywiście nie jest to jedyny akcent samorządu aby uczcić 100-lecie niepodległości. Program jest bardzo żywy, codziennie pojawiają się nowe pomysły. – zapewniał Grzegorz Hayder.

Anna Fortuna