Z ostatniej chwili. Ryszard Lewandowski nie jest już prezesem PWiK-u. Rada nadzorcza podjęła decyzję

29 marca 2019

Dzisiaj decyzją rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o Ryszard Lewandowski został zwolniony z funkcji prezesa. Przyczyny zwolnienia nie są oficjalnie znane, ale atmosfera wokół Lewandowskiego gęstniała od czasu zawieszenia go w obowiązkach w ubiegłym miesiącu.

Spytaliśmy w PWiK-u, czy powodem zwolnienia było unikanie przez Ryszarda Lewandowskiego podpisania rocznego sprawozdania finansowego spółki, jednak przewodnicząca rady nadzorczej  Wiesława Fuksa nie mogła nam odpowiedzieć  ponieważ informacja, przynajmniej do poniedziałku, jest objęta tajemnicą rady nadzorczej. 

Pewne jest, że Ryszard Lewandowski poszedł na  zwolnienie lekarskie – jednak nie wiadomo na jak długo, ponieważ zaświadczenie nie zostało  jeszcze dostarczone do PWIK-u. O chorobie prezesa Lewandowskiego poinformował zakład pracy jego syn. 

Ryszard Lewandowski był wiceprezydentem Przemyśla i zastępcą Roberta Chomy. W 2007 roku został zatrzymany, a potem skazany za przyjmowanie łapówek w zamian za pomoc w załatwieniu pracy w Straży Granicznej. Stanowisko prezesa PWiK-u sprawował od 2018 roku. W marcu 2019 został zawieszony w obowiązkach, a nieoficjalnie wiadomo, że powodem zawieszenia były przyznane wysokie premie i wątpliwości wokół faktury za usługi pielęgnacji zieleni świadczone przez zewnętrzną firmę.