Z dwóch przemyskich osiedli usunięto ponad 32 tony wyrobów zawierających azbest

9 listopada 2017

W bieżącym roku z terenu Osiedla Kazanów i 22-Stycznia usunięto ponad 32 tony wyrobów zawierających azbest.

W roku 2017 z terenu Osiedla Kazanów i 22-Stycznia zdemontowano 32,40 tony wyrobów zawierających azbest. Działania przeprowadzone w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013-2032” obejmowały przede wszystkim usunięcie płyt falistych zawierających azbest z balkonów tych osiedli jak i z indywidualnych gospodarstw oraz ogródków działkowych.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koszt jaki ponieśli mieszkańcy był znikomy i wyniósł 15% łącznych kosztów (dopłata mieszkańca w przypadku usunięcia płyt z balkonów wynosiła 3 zł-4,96zł).

W roku 2018 również planujemy realizować ten program, jeśli pozyskamy dofinansowanie z WFOŚiGW. Wnioski do programu można pobrać w kancelarii ogólnej lub w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, a dodatkowo od przyszłego tygodnia będą one dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – informuje zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.