Wznowiono nabór wniosków o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej

27 października 2015

Znów można się starać o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomoc w przygotowaniu wniosku udziela Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Osoby chcące podjąć działalność gospodarczą mogą się starać o pożyczkę na ten cel w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Obecnie maksymalna kwota pożyczki wynosi 77 097 zł, a okres spłaty, to 7 lat.

Program urochomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Mogą z niego skorzystać :

  • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • absolwenci szkoły średniej lub uczelni wyższej , w okresie do 48 mc od dnia ukończenia szkoły ( niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zawodowej ),
  • studenci ostatniego roku studiów, ( niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zawodowej );

W województwie Podkarpackim pożyczek tych udziela konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie instytucje – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Mielcu oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Z konsorcjum współpracuje Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która promuje program oraz pomaga przygotować wniosek o pożyczkę i asystuje przy podpisaniu umowy.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.pierwszybiznes.marr.com.pl lub bezpośrednio Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.