Wzmożone kontrole na na podprzemyskich przejściach granicznych. Zawieszony został Mały Ruch Graniczny

4 lipca 2016

Od dziś nastąpiły zmiany dotyczące przekraczania polskich granic. Sytuacja ta spowodowana jest szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży.

Od 4 lipca przywrócona została kontrola granicznej, na Podkarpaciu obejmie ona granicę ze Słowacją i port lotniczym w Rzeszowie. W praktyce nie będzie się to wiązało z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu i nie powinno też stanowić problemu dla potencjalnych podróżnych, bo będą to kontrole wyrywkowe, sprofilowane i oparte o zasadę ryzyka. Straż Graniczna będzie prowadziła je z wykorzystaniem Schengenbusów (są to specjalistyczne samochody umożliwiające kontrolę podróżnych w każdym miejscu). Ponadto, kontrole prowadzone będą na wjazd do Polski. Obywatele UE winni posiadać dokumenty stwierdzające tożsamość i obywatelstwo tj. dowód osobisty lub paszport. Natomiast, obywatele państw trzecich muszą posiadać dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium państw Schengen.

Od poniedziałku do odwołania został zawieszony Mały Ruch Graniczny na granicy polsko-ukraińskiej. Oznacza to, że mieszkańcy strefy przygranicznej Ukrainy mogą w tym czasie przekraczać granicę jedynie na ważny paszport z wizą, a nie jak do tej pory na Karty MRG.

Zmiany zostają wprowadzone w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży, od poniedziałku (4 lipca) na granicy wewnętrznej UE tj. na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz w portach lotniczych i morskich, zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna.

fot. Straż Graniczna