Na Światowe Dni Młodzieży do przemyskiej diecezji przybędzie około 900 pielgrzymów

4 lipca 2016

W dniach 20-25 lipca, na Światowe Dni Młodzieży do diecezji przemyskiej przybędzie około 900 pielgrzymów.

Światowe Dni Młodzieży, w tym roku odbędą się w Krakowie, w dniach 25-31 lipca, poprzedzą je spotkania w diecezjach, w dniach 20-25 lipca przygotowujące wiernych do głównych uroczystości. Szacuje się, że w tych dniach do diecezji przemyskiej przybędzie około 900 pielgrzymów z całego świata, m.in. z Palestyny, Malezji, Włoch, Peru, Jamajki, Gabonu. W wjazdach do miasta pojawiły się już flagi witające ich. W Przemyślu główne centrum dowodzenia będzie się znajdować w Domu Katolickim „Roma”, a koordynatorem jest ks. Tadeusz Biały. Pielgrzymi, którzy przybędą do naszego miasta zakwaterowani zostaną w domach prywatnych.

Na czas ŚDM każda diecezja w Polsce przyjmuje imię odzwierciedlające wydarzenie biblijne lub nazwę miejsca związanego z nim, w przemyskiej jest to Ein Karim.

Podczas tych kilku dni młodzi ludzie w naszej archidiecezji będą uczestniczyć w spotkaniach rekolekcyjnych, ewangelizacji ulicznej, a także zajęciach sportowych i rekreacyjnych, warsztatach muzycznych. Pielgrzymi zwiedzą nasze miasto i okolice, w tym Bieszczady.

Przewiduje się, że na mszę świętą, która zostanie odprawiona na przemyskim Rynku pod przewodnictwem arcybiskupa Adama Szala zjedzie się do Przemyśla 3,5 tys. wiernych.

Na przyjazd pielgrzymów, przez kilka miesięcy przygotowywały się poszczególne formacje zabezpieczające ŚDM, a wśród nich policja, straż pożarna, straż graniczna, straż miejska, straż ochrony kolei oraz grupa ratownictwa medycznego. W czwartek, 30 czerwca, w przemyskim magistracie odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego ds. koordynowania systemu zarządzania kryzysowego w trakcie tych dni. Celem spotkania było złożenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży w Przemyślu.