Wystawa prac z okazji 35 -lecia Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego

20 kwietnia 2015

Klub Plastyka Nieprofesjonalnego działający przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu obchodzi w tym roku 35 -lecie swojego istnienia. Z tej okazji w Galerii CK zorganizowano wystawę prac członków tego klubu.

Wystawę prac artystów zrzeszonych w Klubie Plastyka Nieprofesjonalnego można oglądać do 30 kwietnia, w tym dniu na jej zakończenie o godz.17 odbędzie się finisaż. Klub, który powstał 12 grudnia 1978 r zrzesza nieprofesjonalnych artystów, malarzy, rzeźbiarzy, dla których potrzeba tworzenia jest niezbędną formą ekspresji.