Wysoki ukraiński urzędnik zawrócony z przejścia granicznego w Medyce

20 listopada 2017

W minioną sobotę, szef ukraińskiej państwowej komisji do spraw upamiętnień ofiar wojen i represji Światosław Szeremeta nie został wpuszczony do Polski. O zakazie wjazdu do naszego kraju i całej strefy Schengen poinformowali go funkcjonariusze BiOSG na przejściu granicznym Szeginie-Medyka.

Światosław Szeremeta, szef ukraińskiej państwowej komisji do spraw upamiętnień ofiar wojen i represji stawił się do odprawy granicznej w sobotę 18 listopada na przejściu granicznym w Medyce. Jechał on w delegacji zorganizowanej przez ukraińskie towarzystwo „Nadsanie” do Łańcuta, na groby żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.

W trakcie kontroli okazało się, że podróżny nie spełnia warunków wjazdu wynikających z Kodeksu Granicznego Schengen – figurował w bazach teleinformatycznych jako osoba niepożądana w Polsce. Zgodnie z procedurą, otrzymał decyzję dot. zakazu wjazdu do Polski i został zawrócony na Ukrainę. – mówi mjr SG Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy BiOSG.

W kwietniu br. władze w Kijowie zakazały upamiętnień i ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. Na początku listopada, polskie ministerstwo spraw zagranicznych zapowiedziało, że urzędnicy ukraińscy, którzy opowiadają się za tymi działaniami będą musieli liczyć się z zakazem wjazdu do naszego kraju.

Zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen dla Światosława Szeremety został wydany na rok.

MSZ Ukrainy w związku z tą sprawą wezwało Ambasadora RP w Kijowie do przedstawienia informacji na temat okoliczności niewpuszczenia do Polski Szeremety.