Wybrano Aptekarza Powiatowego

13 grudnia 2017

W dniu 29 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie aptekarzy powiatu przemyskiego oraz aptekarzy z Przemyśla. Podczas głosowania wybrano Aptekarza Powiatowego.

Spotkanie zorganizowano w celu wyłonienia Aptekarza Powiatowego zgodnie z uchwałą XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Spotkanie prowadziła dr Lucyna Samborska, prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Podczas głosowania wybrano Aptekarza Powiatowego, którym został magister farmacji Krzysztof Flis, kierownik Apteki Apteka Dr Zdrowie. Będzie on m.in.współpracował ze starostwem w akcjach prospołecznych oraz informował Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską o wszelkich nieprawidłowych zjawiskach z zakresu farmacji w powiecie.