Wschodnioeuropejska z nazwy, zachodnia w stylu. Nowe kierunki na PWSW.

23 marca 2021

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu tworzy nowe kierunki i specjalności pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Zmienia swój wizerunek. Z uczelni humanistycznej i ogólnoakademickiej na placówkę uczącą praktycznie. 

Uczelnia otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji na realizację studiów magisterskich II stopnia na kierunku inteligentne technologie. Kierunek ruszy od następnego roku akademickiego. Od 2016 roku, od kiedy rektorem uczelni jest dr Paweł Trefler, to już szósty nowy kierunek – dwa magisterskie, cztery licencjackie inżynierskie.


– W każdym z trzech instytutów uczelni – Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia, Instytucie Nauk Technicznych, Instytucie Humanistyczno-Artystycznym funkcjonują zatem kierunki na poziomie licencjackim i magisterskim, z czego jesteśmy bardzo dumni, powiedział rektor uczelni.

Inicjatorem i autorem kierunku Inteligentne Technologie jest dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, dyrektor Instytutu Nauk Technicznych.

– Powstał on z myślą o przyszłości i kolejnych pokoleniach studentów oraz praktycznym kształceniu – mówi szefowa Instytutu. – To kierunek interdyscyplinarny, nowoczesny i i elastyczny. Zbudowany na czterech filarach, którymi są: mechatronika, informatyka, logistyka i transport. Wszystkie wpisują się w strategię rozwoju Przemyśla, regionu i kraju. Program nauki bogaty jest w wiedzę techniczną i podparty jest kształceniem kompetencji w zakresie zarządzania, biznesu i sztuki negocjacji oraz praktycznej umiejętności komunikowania się w języku angielskim – zachwala W. Tomaszewska-Górecka.

Nowy kierunek i jego program powstawał po analizie potrzeb, w wyniku dyskusji i przy aktywnym uczestnictwie przedstawicieli lokalnych firm takich jak Sanwil, Fanina, Polna czy Inglot.


O jego utworzeniu zdecydowały potrzeby rynku i oczekiwania pracodawców oraz elastyczność ewentualnego zatrudnienia po nauce.  Oferta skierowana jest do absolwentów, którzy ukończyli pierwszy stopień studiów inżynierskich o profilu praktycznym, a swoją przyszłość i rozwój kariery osobistej widzą w nowoczesnych technologiach. Studia tak są skonstruowane, żeby mogły w nich uczestniczyć osoby już pracujące zawodowo. Dla nich przewidziano indywidualny tryb kształcenia. Po pierwszym semestrze będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności – inteligentne technologie w informatyce i mechatronice lub inteligentne technologie w transporcie i logistyce. 

Uczelnia systematycznie podnosi poziom kształcenia. Z nowymi kierunkami wiąże duże nadzieje na własny rozwój. Powstały ostatnio kierunki takie jak stosunki transgraniczne, bezpieczeństwo transgraniczne, projektowanie graficzne, architektura wnętrz, inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, informatyka w biznesie oraz pielęgniarstwo. Ich otwarcie dało szansę na pozyskanie dużych środków unijnych oraz finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pieniądze przeznaczono na zakup najnowocześniejszych komputerów, cyfrowych obrabiarek CNC, drukarek 3D czy robotów i symulatorów oraz fantomów. 

I właśnie na praktyczną naukę zawodu uczelnia stawia. Dlatego powstały nowoczesne specjalistyczne pracownie, warsztaty oraz atelier malarskie i fotograficzne, a także centrum symulacji. Uczelnia stale współpracuje z lokalnymi firmami, które chętnie organizują zajęcia praktyczne dla studentów – przyszłych swoich pracowników. Dlatego inżynierowie nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy po zakończonych studiach.  Prace magisterskie i inżynierskie powstają na tematy konkretne. Zaprzecza to obiegowej opinii o nieżyciowym kształceniu na PWSW. Potwierdza to m.in. milionowa nagroda dla uczelni od Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości za pozytywne wyniki badań elektronicznych losów absolwentów, którzy szybko po studiach znajdują pracę za dobre wynagrodzenie. I ten fakt zaczynają dostrzegać absolwenci przemyskich,  podkarpackich i małopolskich szkół średnich, którzy w zdecydowanej większości przeważają w strukturze studentów. Niestety ponad połowa maturzystów z Przemyśla i dawnego województwa przemyskiego dalej myśli o studiowaniu w Rzeszowie, Krakowie czy Wrocławiu. 

– Dlaczego? Pyta i zarazem sobie odpowiada rektor Trefler: Niestety powszechnie funkcjonuje opinia, że w Przemyślu nie ma perspektyw, że nie można znaleźć tu pracy, nie ma możliwości rozwojowych, miasto jest nieatrakcyjne, zamknięte, konserwatywne. Miasto na poziomie szkoły średniej nie promuje się wśród młodzieży i nie pokazuje lokalnych możliwości. Młodzieży nie przekonuje nawet argument, że studia na Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej są bezpłatne – żali się rektor. Dr Tomaszewska-Górecka dodaje: – Naszym dużym atutem jest to, że do studentów podchodzimy w sposób indywidualny, zajęcia odbywają się w małych grupach, w nowoczesnych laboratoriach. Potwierdzają to profesorowie kontraktowi z innych polskich uczelni, którzy u nas wykładają, a te atuty dostrzegają uczniowie, dopiero wtedy, kiedy staną się studentami. Widząc je, mówią „to zachód i wielki świat”! A lokalni malkontenci dalej narzekają…

 

Mariusz Sidor

 

zdj.PWSW

 

Po konferencji prasowej dotyczącej otwarcia nowego kierunku, umówiliśmy się z Rektorem na rozmowę o znaczeniu PWSW dla Przemyśla.