Budżet obywatelski do poprawki

21 marca 2021

 

Aby uniknąć problemów podobnych do tych jakie wystąpiły w minionym roku z przedłużaniem terminu zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego, ich oceny, czy w końcu z ogłoszeniem z wyników głosowania mieszkańców, Magistrat zaprasza przemyślan do konsultacji społecznych nad zmianami w regulaminie konkursu. 

– Od dwóch lat przystępujemy do rozmów z mieszkańcami, w efekcie których dokonujemy modyfikacji regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Wprowadzamy je zawsze po dyskusji, która pozwala na poznanie opinii i sugestii. Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców do podzielenia się swoimi wnioskami na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. Liczymy na to, że ewentualne zmiany będą wynikiem konsensusu.

– zachęca obywateli miasta do współpracy Wojciech Bakun, Prezydent Przemyśla.

Początkiem konsultacji jest ankieta, którą zamieszczono na internetowej stronie miasta. Zawiera blisko 20 szczegółowych pytań. Większość z nich ma charakter zamknięty i wymaga zaznaczenia wybranej odpowiedzi. Niektóre są otwarte i dają szansę ankietowanemu na opisanie własnych uwag i szersze ich uzasadnienie. Można wskazać nawet konkretny paragraf regulaminu i zaproponować jego nową treść. Kto nie lubi wypełniać ankiet, może zgłosić swoje uwagi przez formularz konsultacyjny, a wypełniony przesyłać na adres mailowy urzędu. Mamy na to termin do 23 marca 2021 r.

Zebrane odpowiedzi i uwagi zostaną poddane pod dyskusję na spotkaniach odbywających się (ze względu na pandemię) w formie on-line. Zostaną na nie zaproszeni przedstawiciele Zarządów Osiedli, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji działających w mieście oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców. O ich terminach Magistrat będzie informować na stronie internetowej miasta.

 

MS

Fot. UM, A. Czereba