Wręczono medale Zasłużony dla Przemyśla

2 września 2015

Podczas drugiego dnia Wincentiady wręczono medale Zasłużony dla Miasta Przemyśla. Są to nowe odznaczenia naszego miasta.

W minioną sobotę, w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego wręczono medale Zasłużony dla Miasta Przemyśla. Otrzymali je :

Renata Nowakowska – za całokształt działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury, pracę na rzecz rozwoju Samorządu Przemyskiego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez swoje wieloletnie dokonania;

Dorota Pantuła-Ferlejko – za wielki sukces artystyczny i pedagogiczny związany z prowadzeniem Zespołu Tanecznego „Koralik” oraz rozsławianie Przemyśla w wielu krajach Europy;

Bogusława Pieczyńska – za wieloletnią i wielopłaszczyznową działalność społeczną na rzecz miasta oraz przemyskich stowarzyszeń;

Lucyna Rudawska – za całokształt 35 -letniej działalności w upowszechnianiu kultury, zwłaszcza regionalnego folkloru, rozbudzanie artystycznych pasji i otwartości wśród młodzieży oraz promocję Przemyśla w kraju i za granicą;

Jan Hołówka – za szczególne zasługi na rzecz rozwoju profilaktyki onkologicznej wśród mieszkańców Przemyśla;

Ksiądz Artur Janiec – za działania na rzecz społeczności Przemyśla, zwłaszcza dzieci, osób starszych, ubogich i bezrobotnych i budowanie poprzez swoje dokonania pozytywnego wizerunku miasta;

Ryszard Jóźwik – za wieloletnią pracę w zakresie turystyki i krajoznawstwa i kształtowanie wśród kilku pokoleń poczucia dumy z naszego miasta;

Stanisław Kusiński – za aktywną działalność opozycyjną o zasięgu lokalnym i krajowym, zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz organizowanie znaczącej pomocy dla placówek oświatowo-wychowawczych w Przemyślu;

Henryk Worobiec – za kultywowanie tradycji fajkarskiej w Przemyślu, propagowanie i rozwijanie rzemiosła fajkarskiego i promocję miasta poprzez cenione na świecie fajki własnej produkcji.