Przemyscy radni potępili gloryfikację UPA na Ukrainie

2 września 2015

Przemyscy radni przyjęli rezolucję dotyczącą nadania przez Radę Najwyższą Ukrainy uprawnień kombatanckich członkom Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.

W ubiegłym tygodniu, na sesji Rady Miejskiej w Przemyślu radni przegłosowali rezolucję dotyczącą nadania przez Radę Najwyższą Ukrainy uprawnień kombatanckich członkom Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.

We fragmencie tej uchwały czytamy : Nie akceptujemy zatem faktu uznania członków Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów za bohaterów walczących o wolność Ukrainy. Czynimy tak mając świadomość, że członkowie UPA i OUN odpowiedzialni są za zbrodnię ludobójstwa, popełnioną na co najmniej 100 tysiącach niewinnych osób, które w większości były narodowości polskiej. Nie możemy zgodzić się na gloryfikację zbrodni, gdyż nie była ona niezbędnym atrybutem walki o niepodległość Ukrainy, a wręcz wynikała z nacjonalistycznych i godnych potępienia pobudek. Tym bardziej nie akceptujemy formalno-prawnego usankcjonowania groźby kar dla osób, które podważają rolę członków ukraińskich formacji nacjonalistycznych. Tego rodzaju penalizacja może spowodować znaczne ograniczenie badań historycznych, których celem jest dociekanie prawdy, jak również ograniczy wolność poglądów i swobodę wypowiedzi.

Pomimo poruszenia uchwałę przyjęto. Dariusz Iwaneczko zaznaczył przy tym jednak,  iż realizujemy bardzo złą politykę wschodnią, zapominając przy tym o uwzględnieniu dobra naszej gospodarki.

Anna Fortuna