Wpadł z kontrabandą na granicy w Medyce

17 kwietnia 2016

Próbował przemycić do Polski papierosy. Został zatrzymany podczas kontroli granicznej w Medyce.

W dniu 11 kwietnia, na przejściu granicznym w Medyce celnicy skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy marki Ford Galaxy, którym kierował 34 -letni obywatel Ukrainy.

Podczas rewizji pojazdu okazało się, że zbiornik paliwa został przerobiony i przystosowany do ukrycia nielegalnego towaru. Celnikom podejrzane wydały się również koła jezdne, które również posłużyły do ukrycia papierosów. W sumie w samochodzie znaleziono 1360 paczek papierosów.

Przeciwko obywatelowi Ukrainy Służba Celna wszczęła postępowanie karne skarbowe oraz wystąpiła do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Celnicy zatrzymali zarówno przemycane papierosy jak i pojazd.