Wolontariat w budżecie lokalnych samorządów

3 października 2014

Nastał właśnie czas konstruowania budżetów przez lokalne samorządy. Czy przewiduje się w nich finansowanie rozwoju i działalności formalnych i nieformalnych grup wolontariackich w Waszej Gminie ? Fabryka Aktywności Młodych 23 września przesłała do każdej, najmniejszej nawet miejscowości w Polsce Apel z prośbą o uwzględnienie w budżecie oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii środków na promocję, organizację i działania wolontariatu młodzieżowego.

 Dlaczego jest to tak ważne?

 Wolontariat jest jednym z przejawów społecznej aktywności. Jest również pierwszym sposobem na włączenie najmłodszych w działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. W Fabryce Aktywności Młodych żartujemy często, że „Lenistwo wcześnie wykryte jest uleczalne”. To nie jest do końca żart. Jeśli zaniedbamy włączanie młodzieży w wolontariat od najmłodszych lat wychowamy biernych dorosłych. Wolontariat młodzieżowy pozwala na odciągnięcie młodych ludzi od komputera, a lokalnym organizacjom pozarządowym daje szansę na skorzystanie z zasobów tkwiących w młodzieży. Naturalny proces społeczny przebiega w sposób następujący: aktywni młodzi wolontariusze dorastają i stają się animatorami, którzy po jakimś czasie formalizują swoje działania pobudzając do życia organizacje pozarządowe. Organizacje prowadzone przez dobrze przygotowanych do pracy w III sektorze animatorów bardzo szybko uczą się sztuki pozyskiwania środków zewnętrznych na swoją działalność i produkowanie dobra, co przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnych danej gminy.

Czy powinniśmy podejmować ten temat ?

Bezpośrednim motywem wysłania apelu do Polskich gmin były wyniki badania przeprowadzonego w pierwszym półroczu tego roku przez Fabrykę Aktywności Młodych.
W ramach przygotowań do realizacji projektu ,,Polska Fabryką Dobra” FAM przeprowadziła szereg badań, którymi objęto 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski. Jednym z działań było sprawdzenie czy w budżetach tych gmin lub realizowanych przez nie gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych czy też przeciwdziałania narkomanii uwzględnia się działania związanie z promocją i organizacją wolontariatu młodzieżowego. Żadna z badanych gmin nie uwzględniła takich zadań do wsparcia w tym roku. W przypadku 93% badanych Gmin, priorytetową formą aktywizacji dzieci i młodzieży są różnego rodzaju zajęcia sportowe.

Promocja lokalnego wolontariatu okazuje się nie być priorytetem dla żadnej z ponad 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które do chwili obecnej zostały wzięte pod lupę przez wolontariuszy FAM.

W związku z powyższym Fabryka Aktywności Młodych postawiła sobie za jeden z głównych celów w realizacji trzyletniego projektu „Polska Fabryką Dobra” zmianę podejścia samorządów do aktywizacji młodych, podnoszenia świadomości i znaczenia wolontariatu w skali całego kraju.