Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Przemyślu

22 lipca 2018

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się na przemyskim Rynku.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w bazylice Archikatedry Przemyskiej. Główna część obchodów odbyła się na zabytkowym przemyskim Rynku. Patronat nad Wojewódzkimi Obchodami Święta Policji objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

W tym miejscu chciałbym wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji garnizonu podkarpackiego przekazać szczególne podziękowania oraz wyrazy uznania. Dziękuję za wasze poświęcenie w służbie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, za stanie na straży praworządności, za codzienną realizację naszej wspólnej, służebnej misji wobec społeczeństwa. Przyjmijcie ode mnie serdeczne życzenia. Życzę Wam powodzenia w służbie i wielu sukcesów tak w życiu zawodowym jak też prywatnym. – powiedział komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Podczas uroczystości wręczono medale, odznaki i awanse. Medalami „Za Długoletnią Służbę” odznaczonych zostało 22 policjantów. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 106 odznak „Zasłużony Policjant” oraz uhonorował 9 osób medalami „Za Zasługi dla Policji”.
Z okazji Święta Policji, awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało w całym województwie podkarpackim 1271 policjantów – 16 w korpusie oficerów starszych, 90 w korpusie oficerów młodszych, 551 w korpusie aspirantów, 558 w korpusie podoficerów i 56 w korpusie szeregowych.

12 osobom przyznano medale XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. 4 osoby zostały nagrodzone medalami i odznaczeniami za zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju.
li policjantom również przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.
Wojewódzkie Obchody Święta Policji zakończyła defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, V Batalionu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich  i Państwowej Straży Pożarnej, z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W Przemyskiej Bibliotece Publicznej uroczyście otwarto wystawę „Policja w służbie Niepodległej”, przygotowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Prezentuje ona fotografie i archiwalia przedstawiające działalność Policji Państwowej w okresie międzywojennym. W większości dotyczą policjantów z jednostek dawnych województw krakowskiego i lwowskiego, które dziś tworzą Podkarpacie. Archiwalne fotografie zostały pozyskane z muzeów, archiwów i instytucji kultury, głównie z naszego regionu.

fot. www.podkarpacka.policja.gov.pl

Pełną galeria zdjęć znajdziesz tu