Władze Przemyśla przeznaczą 100 tysięcy złotych na wymianę źródeł ciepła

9 kwietnia 2018

W tym roku w Przemyślu ruszyło zadanie inwestycyjne „Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej”. Zainteresowanie nim jest tak duże, że Miasto postanowiło przeznaczyć kolejne 100 tys. na dofinansowanie kolejnych wniosków.

Miasto Przemyśl realizując zadanie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej” ogłosiło nabór w styczniu, w wyniku którego wpłynęło 158 wniosków. Przyznana w budżecie kwota w wysokości 100 tys. zł pozwoliła na przyznanie dotacji tylko 22 wnioskodawcom.

Biorąc pod uwagę ilość chętnych stanowi, to zaledwie 14% zapotrzebowania. Pozostałe osoby wnioskujące o dotację otrzymały odpowiedź negatywną i przedkładają pisma z prośbą o ponowne rozpatrzenie ich wniosków. – wyjaśnia zastępca prezydenta Janusz Hamryszczak.

Wymiana źródeł ciepła prowadzi do ograniczenia smogu, poprawy powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców Przemyśla oraz stanowi realizację wytycznych Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Przemyśla.

Prezydent powinien powołać zespół do walki ze smogiem, który opracuje jakiś plan działania. Czy jest jakiś plan strategii na pozyskanie różnych źródeł środków na ten cel (ograniczenia i skutków). Powinniśmy się pochylić nad tym tematem teraz i przygotować się do kolejnej zimy, kiedy ten problem się nasila. Proszę o zainteresowanie tą kwestią również parlamentarzystów – powiedział radny PO Tomasz Schabowski.
Jak zauważył radny SLD Ryszard Kulej walka z zanieczyszczonym powietrzem w naszym mieście trwa od co najmniej 10 lat.

22 wymienione kotły nie załatwią sprawy. Przy takiej intensywności naszych działań nie osiągniemy efektów. Jest źle i przy takim tempie naszych działań będzie coraz gorzej. Jesteśmy wobec tego bezradni. Ta potrzeba jest coraz pilniejsza i coraz groźniejsza. To kropelka w morzu potrzeb naszego miasta – powiedział radny R.Kulej.

Dodał on również, że Miasto powinno starać o wszystkie możliwe środki i dofinansowania na ten cel, zarówno te z UE jak i z programów rządowych.

Radni zadecydowali aby na wymianę źródeł ciepła przeznaczyć kolejne 100 tys. zł. Źródłem sfinansowania wydatków są wolne środki wynikające z bilansu za 2017 r.

Anna Fortuna