Władze Przemyśla i PWSW wciąż chcą wzajemnej współpracy

23 października 2016

Przed Pałacem Lubomirskich odbyła się wspólna konferencja prasowa prezydenta miasta Przemyśla oraz Rektora PWSW. Spotkanie poświęcone zostało zaprezentowaniu najnowszych projektów uczelni oraz samorządu oraz planom wzajemnej współpracy.

Piątkowa konferencja prasowa prezydenta Miasta Przemyśla i rektora PWSW poświęcona została Przemyskiemu Programowi Stypendialnemu, który jest skierowany do uzdolnionych studentów tej szkoły oraz sprawom związanych ze współpracą pomiędzy samorządem Miasta i uczelnią w innych dziedzinach.

Jako nowy rektor PWSW postawiłem bardzo duży nacisk na wzmocnienie współpracy z Miastem i realizację wspólnych idei umacniających zaangażowanie naszej uczelni w życie lokalne Przemyśla. Już są pierwsze rezultaty tej naszej współpracy. Dzięki inicjatywie pana prezydenta Roberta Chomy, został uruchomiony Przemyski Program Stypendialny – mówił rektor PWSW dr Paweł Trefler.

Przemyski Program Stypendialny został uchwalony przez Radę Miejską. Skierowany jest on do najlepszych, przemyskich studentów PWSW i w pierwszym roku funkcjonowania stypendium obejmie po jednym studencie każdego roku. W przyszłości być może obejmie ono swym zasięgiem większą liczbę osób.

Najważniejsze jest wyjście na przeciw oczekiwaniom. Owszem wcześniej były inicjatywy, ale nie udało się ich zmaterializować – mówił prezydent Robert Choma – Nowy rektor, nowe zadania, nowa jakość, w którą my jako miasto jak najbardziej się wpisujemy. Cieszymy się z tych inicjatyw, których jest wiele. Czy wszystkim sprostamy? Na pewno będziemy się z nimi próbować zmierzyć. Dobrze, że jest ich tak wiele w znaczeniu jakościowym. Rektor ma sprecyzowany jasny plan. Wiemy, że uczelnia wymaga bardzo dobrej, nowej polityki, która spowoduje, że będzie więcej studentów, a będzie to przemyska uczelnia, która za chwilę będzie obchodziła jubileusz 15 -lecia. Chcielibyśmy bardzo aby to uczelnia była tym miejscem, które będzie skupiało u siebie środowiska, osoby, instytucje.

Jak podkreślał w trakcie konferencji Zastępca Prezydenta Grzegorz Hayder jest to na razie symboliczne wsparcie najlepszych studentów z Przemyśla, a w przyszłości możliwe będzie sfinansowanie przez samorząd większej ich liczby.

Wśród wymienionych innych wspólnych projektów przemyskiego samorządu i uczelni, znalazła się debata społeczna nt. służby zdrowia w naszym mieście, a także organizacja w przyszłym roku międzynarodowej konferencji dotyczącej transportu i logistyki.

Weryfikujemy plany inkubatora przemyskiego, jest realna szansa, że będzie on tworzony razem z uczelnią i na jej terenie – mówi zastępca prezydenta Janusz Hamryszczak – Współpraca uczelni z szeroko rozumianym biznesem. Na uczelni jest wdrażany model kształcenia praktycznego, chcemy go wzmacniać i jako samorząd pomóc w tym aby uczelnia tworzyła ten element wiążący samorząd – biznes i uczelnię. Dzisiaj gdy są zakusy by powrócić do lokowania uczelni w dużych ośrodkach miejskich, nie wyobrażam sobie aby uczelni nie było w Przemyślu. Dzisiaj o jakości uczelni nie decyduje miejsce położenia, a otwartość władz, a tutaj taka jest, decyduje także kadra i studenci.

Anna Fortuna