Konferencja dotycząca Europy Środkowej w Muzeum Ziemi Przemyskiej

23 października 2016

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz dyrektor przemyskiego muzeum Jan Jarosz otworzyli wystawę „Od Wyszehradu do Wyszehradu”. Zapoczątkowała ona konferencję „Europa Środkowo-Wschodnia – pole czy podmiot polityki europejskiej?”, podczas której dyskutowano na temat wspólnej przyszłości między Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją.

Wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu” to 21 plansz przedstawiających stosunki polityczne, handlowe i kulturalne między państwami tworzącymi dzisiejszą V4 –od pierwszego zjazdu w Wyszehradzie w 1335 r. do powstania Grupy w 1991 r. Ekspozycja została przygotowana przez Polskie Towarzystwo Archiwalne przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk i we współpracy z węgierskimi, czeskimi i słowackimi archiwistami. Zanim trafiła do Przemyśla eksponowana była w siedzibie Sejmu RP.

marszalek

Wystawę tę traktujemy jako zapowiedź czegoś większego i ważniejszego, jest ona przykładem, wskazaniem, inspiracją do tego, byśmy myśleli o przyszłości w sposób pozytywny. Myślimy o wolności według pewnych zasad, które można zobrazować, przypominając znane hasła „Nic o nas bez nas”, „nie ma wolności bez solidarności” oraz „wolni z wolnymi, równi z równymi”. W umowie hadziackiej było jeszcze jedno:„Zacni z zacnymi”. I w takim duchu, z taką myślą chcemy zachęcić wszystkich, by wędrować z tą wystawą w różnych miejscach Polski, także w państwach wyszehradzkich, a być może u sąsiadów na Ukrainie, w Rumuni, w innych państwach, które mają podobne dzieje, podobne cele, które nas łączą – mówił marszałek Marek Kuchciński.

Po otwarciu wystawy, na konferencji „Europa Środkowo-Wschodnia – pole czy podmiot polityki europejskiej ?” dyskutowali : prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Bohdan Cywiński, prof. Heinrich Best (Niemcy), prof. Marek Kornat, prof. David Darchiashvili (Gruzja) oraz gospodarz spotkania marszałek Marek Kuchciński. Ten ostatni mówił, że przyszłością dla Polski jest Unia Europejska, ale równocześnie należy zacieśniać współpracę z państwami, które do niej nie należą. Jeżeli myślimy poważnie, jako Grupa Wyszehradzka, o wspólnocie interesów to oczekujemy solidarności prawdziwej, a nie fałszywej, czego przykładem jest gazociąg Nordstream 2 – stwierdził Marek Kuchciński.

muzeum

Prowadzący dyskusję goście podkreślali zaangażowanie marszałka Sejmu RP w promowanie Przemyśla jako centrum intelektualne grupy V4. Spotkanie to było już bowiem kolejnym o tematyce transgranicznej jakie odbyło się w naszym mieście. W lutym br. z inicjatywy Marka Kuchcińskiego, na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”, w której uczestniczyli dyplomaci, parlamentarzyści i przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej z Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii oraz Polski. Kuchciński zadeklarował dalsze dalsze tego typu wydarzenia w Przemyślu, jak np.: przyjazd delegacji z Bundestagu.

Konferencję patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Organizatorem był Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do którego należy Zdzisław Krasnodębski (moderator panelu) oraz Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej.