Wiceprezydent Przemyśla zapowiedział największe w regionie forum poświęcone transportowi

12 czerwca 2017

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, przemyski Urząd Miejski oraz marszałek województwa podkarpackiego są organizatorami mającego odbyć się w naszym mieście Podkarpackiego Forum Transportu i Logistyki.

Celem forum jest zintegrowanie środowiska przedsiębiorców, samorządowców i naukowców wokół tematyki transportu i logistyki. Jest to jedna z dziedzin, którą można rozwijać w kontekście rozwoju gospodarczego miasta Przemyśla. Konferencja jest istotna ponieważ uczelni zależy bardzo żeby miasto się dynamicznie rozwijało. Chcemy pokazać, że jesteśmy otwarci na inwestorów spoza miasta i że nasza uczelnia może kształcić profesjonalne kadry w potrzebnych sektorach gospodarki ponieważ na PWSW funkcjonuje kierunek inżynieria transportu i logistyki. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu – mówi dr Paweł Trefler rektor PWSW.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz centralnych, placówek dyplomatycznych, samorządowcy i naukowcy, a także przedsiębiorcy.

Chciałbym zaprosić samorządowców, przedsiębiorców, tych którzy do tej pory nie zdecydowali się, a także osoby indywidualne dlatego że będzie dyskusja zarówno od strony naukowej i jak od strony praktycznej. Transport i logistyka to jest taki potencjał, który akurat tutaj na ziemi przemyskiej jest do tej pory nie w pełni wykorzystany. Przemyśl ma szansę stać się takim hubem transportowym. Nie jest wykorzystany przede wszystkim potencjał kolejowy i nawet jeśli będziemy poprawiać jakość dróg, to i tak będą one ciągle przeładowane, w związku z tym mówi się o łączeniu różnych form transportu. W naszym przypadku dotyczy, to głównie transportu kolejowego. Będzie tutaj również dyskusja o sterowaniu transportem, czyli to co będziemy realizowali w projekcie w ramach MOF w Przemyślu – różnego rodzaju rozwiązania elektroniczne. Wszystko będzie od strony naukowej, ale także od tej praktycznej. – mówi zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Tematyka forum obejmuje problematykę rozwoju gospodarczego w aspekcie wzmacniania stanu i zasobów infrastruktury oraz wykorzystania położenia geograficznego regionu. Główne nurty dyskusji i rozważań naukowych skupiają się wokół następujących zagadnień: komodalność transportu w aspekcie Szlaku Jedwabnego, możliwości rozwoju infrastruktury logistycznej w kontekście rozwoju przemysłu, innowacyjne technologie w transporcie, rozwój logistyki miejskiej, rola funduszy UE w rozwoju regionalnym, organy Państwa oraz samorząd lokalny jako podmiot wspierający sektor TSL.

Honorowymi patronami wydarzenia są Marszałek Sejmu, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Rozwoju.
Forum odbędzie się w dniach 29-30 czerwca w PWSW.

Anna Fortuna