Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Jan Burek odwołany

27 maja 2014

W Rzeszowie, 26 maja odbyła się czterdziesta szósta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Podczas tych obrad odbyło się głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Jana Burka.

Wniosek o odwołanie Jana Burka z zajmowanej funkcji złożył marszałek Władysław Ortyl po doniesieniach z mediów o powiązaniach rodzinno-biznesowych i możliwym konflikcie interesów.

Za odwołaniem Jana Burka głosowało 24 radnych, 5 było przeciw i 2 wstrzymało się od głosu. W chwili obecnej zarząd województwa działa w czteroosobowym składzie.

Władysław Ortyl oświadczył „Chcę jednocześnie powiedzieć, że wątpliwości co do jakości sprawowania nadzoru nad instytucjami, które pan marszałek miał w obszarze kultury, pojawiają się. Jeżeli we wszystkich jednostkach pojawiają się te same osoby lub firmy w różnych powiązaniach i funkcjonujących zależnościach, to może być problem z jakością nadzoru. Chcę dodać, że utrata zaufania też jest takim czynnikiem, o którym muszę powiedzieć. Zagrożenie wizerunku samorządu to też czynnik, który dziś przedstawiam jako uzasadnienie.”