Ostatni dzwonek, czyli jak poprawić oceny semestralne

27 maja 2014

Koniec roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie coraz częściej myślą o zbliżających się wakacjach. Zasłużony odpoczynek musi być poprzedzony intensywną pracą w ostatnich tygodniach przed klasyfikacją. Wiele osób chce uzyskać jak najlepsze wyniki, aby móc cieszyć się z satysfakcjonującego świadectwa.

Poprawianie ocen nie należy od najprostszych, szczególnie, jeśli uczeń ma do zaliczenia kilka przedmiotów na raz. U młodych ludzi obciążonych presją czasu i wymaganiami rodziców często pojawiają się silny stres i zmęczenie, które nie sprzyjają efektywnej nauce. Dlatego warto wiedzieć, jak zabrać się do tego zadania, aby skutecznie i bez zbędnych nerwów osiągnąć sukces na koniec semestru. Skojarzenia, fiszki i techniki multimedialne to tylko niektóre metody pozwalające przyswoić dużą partię materiału.

Jak sobie poradzić ze złymi ocenami?

Powszechnie uważa się, że słabe wyniki są skutkiem lenistwa i braku sumienności. Nie zawsze jednak jest to prawda. Zdarza się, że niesatysfakcjonujące rezultaty spowodowane były niezrozumieniem określonych tematów. – Przede wszystkim trzeba określić, jakie są przyczyny niepowodzeń na klasówkach. Ważne jest też to, aby nie zabierać się za wszystkie przedmioty jednocześnie. Najlepiej porozmawiać z nauczycielami, którzy podpowiedzą, w jaki sposób podciągnąć oceny i ustalą terminy poprawek – mówi Wiesław Ziaja, pomysłodawca portalu e-zadania.pl. Próbując nadrobić zaległości tuż przed klasyfikacją uczeń jest świadomy, że ma na to niewiele czasu. W takiej sytuacji dobrze jest poprosić o pomoc kolegę lub koleżankę, którzy radzą sobie z danymi przedmiotami. Warto również skorzystać z doświadczenia uznanego korepetytora lub z dodatkowych zajęć organizowanych w większości szkół. Służą one tym osobom, które ponownie chciałyby przeanalizować poruszane podczas lekcji kwestie.

Metody dla samouków

Ci, którzy preferują samodzielną naukę bez problemu znajdą mnóstwo skutecznych sposobów na sprawne przyswojenie wiedzy. Daty z historii można zapamiętać dużo szybciej, jeśli uczy się ich na zasadzie skojarzeń i powiązań. Dla przykładu, rok założenia Rzymu (753 r.p.n.e.) warto zestawić z frazą „na siedmiu wzgórzach piętrzył się Rzym”. Ponadto dobrze jest wymyślać rozmaite opowiastki, które unaocznią nam wydarzenia historyczne i pomogą połączyć poszczególne fakty. Słówka z języka obcego łatwiej wchodzą do głowy, jeśli korzysta się z fiszek. Warto na nich zamieścić nie tylko pojedyncze wyrazy, ale także całe zdania, co stanowi świetne ćwiczenie gramatyczne. Przy próbie zapamiętania bardziej obszernej partii materiału, pomocne mogą okazać się tzw. mapki myśli. Dzięki ich rozrysowywaniu uzyskuje się schemat całego tematu, co ułatwia zachowanie w pamięci konkretnych treści. Podczas tworzenia warto stosować rysunki – taka wizualizacja usprawnia przyswojenie danej kwestii. Samoukom można polecić również autoryzowane strony internetowe, na których w przystępny sposób wyjaśniane są skomplikowane zagadnienia, np. z matematyki. – Większość wyników uczniowie mają podanych na tacy w internecie. Jednak skupiając się wyłącznie na znalezieniu i przepisaniu wyniku zadania, nie nauczymy się go rozwiązywać. Dopiero sumienne przeanalizowanie metody działania pozwoli dokładnie zrozumieć problem – dodaje Wiesław Ziaja.

Przystępując do szlifowania ocen semestralnych trzeba przede wszystkim właściwie rozplanować podejmowane działania. Ponadto warto na przyszłość pamiętać o tym, że najlepszym sposobem na wysoką średnią jest systematyczna praca przez cały semestr, a nie tylko wytężony wysiłek kilka tygodni przed klasyfikacją.