Weź udział w pięknej przemyskiej akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”

14 września 2017

Rusza akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Do wzięcia w niej udziału zaprasza Przemyska Rada Seniorów we współpracy z lokalnym samorządem.

Akcja jest odpowiedzią na potrzebę realizacji marzeń seniorów, które zostały ustalone podczas diagnozy lokalnej, spotkań okolicznościowych, akcji i indywidualnych rozmów.
Cieszylibyśmy się niezmiernie gdyby wśród pierwszych zgłoszeń tej edycji znalazły się zarówno miejskie instytucje kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, organizacje pozarządowe, jak też prywatne firmy i inne podmioty min. sklepy, kawiarnie, apteki – spełniające wysokie kryteria dostępności, jakości obsługi, promocji i ulg – będące wyrazem zrozumienia dla potrzeb osób starszych. – mówi Bogumiła Walicka-Lechowicz, przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów.

Przemyska Rada Seniorów, we współpracy z samorządem lokalnym, dąży do wypracowania nawyku stałej, na co dzień, troski o osoby starsze, realizacji oczekiwanego pięknego gestu na rzecz tworzenia warunków  dla poprawy dobrego społecznego funkcjonowania najstarszych z nas, jak też ustawicznego budowania pozytywnego wizerunku seniorów w naszym mieście.

Każde z miejsc przyjaznych seniorom otrzyma certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić formularz zgłoszenia, dostępny na tej stronie  a następnie przesłać go na adres:
Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1
37-700 Przemyśl
z dopiskiem „Miejsca przyjazne seniorom” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie akcji można uzyskać w biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Rynek 26, tel. 16 670 40 88.

Fot. Pexels