Przemyśl w niechlubnej czołówce miast zagrożonych całkowitą zapaścią

14 września 2017

Przemyśl znalazł się w pierwszej piątce miast z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Polska Akademia Nauk wyliczyła, że spośród 255 średnich miast w naszym kraju, 122 grozi zapaść.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Państwowej Akademii Nauk wśród 122 miast zagrożonych zapaścią, w przodują:
1. Prudnik – woj. Opolskie
2. Hajnówka – woj. Podlaskie
3. Bartoszyce – woj. warmińsko-mazurskie
4. Kętrzyn – woj. warmińsko-mazurskie
5. Przemyśl – woj. podkarpackie

Głównymi zagrożeniami dla tych miast jest marginalizacja oraz zjawiska kryzysowe, a co za tym idzie: spadek liczby ludności (zwłaszcza osób młodych), rozpad więzi społecznych, nasilające się patologie.Problemem jest również brak ośrodków przemysłowych czy też ich zamykanie, które w latach wcześniejszych stanowiły jedno z głównych źródeł zatrudnienia.

Chciałabym się odnieść do takich ogólnych opinii, które pojawiają się, że Przemyśl nie rozwija się i ma bardzo trudną sytuację. Oczywiście taką ma, nie jest ona od dzisiaj, trwa od dłuższego czasu. Wcześniej były zaniedbane pewne działania na poziomie rządowym, parlamentarnym wobec miasta stąd też taki, a nie inny stan. Ale my w mieście sprawujemy władzę z woli suwerena od 3 lat i porównując nasze starania – podkreślam wsparte prawdziwym zaangażowaniem naszych parlamentarzystów przemyskich, marszałka M.Kuchcińskiego, posła A.Matusiewicza, A.Schmidt-Rodziewicz – udało się ulokować w Przemyślu instytucje, o których wcześniej nikt nawet nie myślał, np. Krajową Filię Szkoły Skarbowej, która od października rozpocznie swoją działalność. Jeszcze w latach 2005-2007 jako PiS mieliśmy zielone światło na rozbudowę ówczesnej Izby Celnej w Krównikach, miała tam powstać duża stacja przeładunkowa, oddział celny, później zostało to zaniechane i teraz przy dobrej atmosferze, zmianie rządu sprawa jest priorytetowa, mamy zapewnienie, że ta inwestycja będzie realizowana. Urząd Celno-Skarbowy to też nowa instytucja ulokowana w Przemyślu. – o sytuacji w naszym mieście, podczas konferencji prasowej mówiła przewodnicząca RM Lucyna Podhalicz.

Badania PAN przeprowadzono na rzecz Programu Odpowiedzialnego Rozwoju. 122 miasta, które znalazły się w raporcie w najbliższych latach mają otrzymać wsparcie z tego programu.