W Towarzystwie Przyjaciół Przemyśla i Regionu odbyło się spotkanie opłatkowe

18 stycznia 2017

„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku….” – słowami piosenki 14 stycznia prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska rozpoczęła część oficjalną tegorocznego spotkania opłatkowego członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Każdy Opłatek to wyjątkowy dzień dla naszych członków. W świątecznej atmosferze, możemy się spotkać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. Najważniejszą jego częścią jest dzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. To wyjątkowa okazja do wyrażenia uczuć, najgłębiej skrytych w sercu. Spotkanie opłatkowe jest bowiem kwintesencją świąt Narodzenia Bożej Dzieciny, bo Jezus pragnie być wśród nas – mówiła prezes B.Pieczyńska.

W spotkaniu uczestniczył ks. Biskup Stanisław Jamrozek, który poświęcił opłatki, pobłogosławił zebranych oraz złożył życzenia noworoczne, podkreślając ogromne zaangażowanie członków Towarzystwa w życie miasta, jego mieszkańców
a zwłaszcza w kwestowanie i renowację przemyskiej, zabytkowej nekropolii.
Wspólne kolędowanie prowadzili harcerze z 5 Przemyskiej Drużyny Starszoharcerskiej przy akompaniamencie gitary Romualda Sabarańskiego i organek Remigiusza Łuca.
„Opłatkowy” stół był doskonałą okazją, by wymienić poglądy, podyskutować
o minionym czasie i przyszłości, a zwłaszcza o planach i nadziejach członków Towarzystwa, związanych z nadchodzącym Nowym 2017 Rokiem.

Na zakończenie popłynęły życzenia noworoczne, oby siła płynąca z tych świąt była z nami przez cały rok. Oby była źródłem naszej otwartości, miłości, radości tej duchowej i tej która jest nam potrzebna w życiu publicznym. Siłą Przemyśla są jego mieszkańcy. Oni tworzą wyjątkową atmosferę miasta. Myślę, że te święta też są źródłem tej siły na tworzenie wyjątkowej atmosfery w naszym pięknym mieście Przemyślu – stwierdziła prezes Bogusława Pieczyńska. Złożyła także podziękowania instytucjom i organizacjom, które stale współpracują z Zarządem Towarzystwa oraz darczyńcom wspierającym jego działalność statutową. Była to również okazja do wręczenia drobnych upominków „Fajowego Przemyślanina”.

W spotkaniu udział wziął m.in.: zastępca prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, wicestarosta Przemyski Marek Kudła, kapelan Garnizonu Przemyskiego ks. mjr Marcin Kawiatkowski, ks. prałat Stanisław Czenczek, funkcjonariusz BOSG mjr Artur Krytak, prezes PWiK Małgorzata Ossowska, radna Małgorzata Gazdowicz oraz pełnomocnik prezydenta Miasta Przemyśla ds. organizacji pozarządowych Robert Gawlik.