W Przemyślu z okazji dnia 3-go maja odbyła się sesja rady miejskiej [Galeria]

Z okazji święta 3 -go Maja, w Przemyślu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Była ona okazją do wręczenia nagród i wyróżnień.

W dniu 3 -go Maja, w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyła się odświętna sesja Rady Miejskiej, podczas której wysłuchano okolicznościowego referatu wygłoszonego przez dr. Dariusza Iwaneczko. Po nim radni przyjęli uroczyste oświadczenia na 1050 -lecie Chrztu Polski oraz z okazji światowych Dni Młodzieży.

Głównym punktem tej sesji było wręczenie nagród i wyróżnień. Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla za rok 2015 otrzymał prof. dr. hab. Jerzy Motylewicz – za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, której głównym tematem jest miasto Przemyśl, jego dzieje i kultura.

Honorowe Wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” otrzymali :

Ksiądz prałat Stanisław Czenczek – za ofiarną działalność na rzecz społeczności Przemyśla – zwłaszcza młodziezy i działaczy opozycyjnych – jako opiekun duchowy, wychowawca, moderator i rekolekcjonista;
Zbigniew Chrzanowski – za aktywną działalność na rzecz wzbogacenia życia kulturowego i artystycznego naszego miasta, zbudowanie stałych kontaktów środowisk artystycznych Przemyśla i Lwowa oraz owocną współpracę z Teatrem Fredreum;
Bolesław Czyżowicz – za wieloletnią pracę w służbie penitencjarnej, aktywną działalność w wielu stowarzyszeniach i promocję miasta poprzez sukcesy sportowe w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Seniorów;
Roman Taworski – za niespotykaną aktywność artystyczną w zakresie sztuki dekoratorskiej i projektowej, wszechstronną działalność na rzecz miasta Przemyśla i jego mieszkańców oraz pracę z młodzieżą;

W tym dniu podziękowania za wieloletnią pracę złożono Marii Rajzer, byłej dyrektor Kancelarii Rady Miejskiej.

Anna Fortuna

no images were found