W Przemyślu stanie pomnik polskiego ułana i węgierskiego huzara

3 lutego 2016

W Przemyślu stanie pomnik polskiego ułana i węgierskiego huzara. Figury mają upamiętnić wydarzenia z okresu I wojny światowej.

W drugiej połowie tego roku, przy placu Dominikańskim, w pobliżu „Bramy Rycerskiej” staną dwie figury, ułana 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliniaki” oraz węgierskiego huzara z okresu Wielkiej Wojny. Pomnik ma upamiętnić wydarzenia z okresu I wojny światowej.

Z wnioskiem o upamiętnienie tych wydarzeń i wzniesienie pomnika do Rady Miejskiej zwrócił się prezydent Robert Choma. Pomysł uzyskał jednomyślną zgodę. Pomnik będzie podkreślał historyczną przyjaźń Polski i Węgier, a także przyczyni się zdaniem radnych do uatrakcyjnienia i upiększenia naszego miasta. Pozytywną opinię w sprawie pomnika wydała również Grażyna Stojak Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Fundatorem figury ułana będzie Kancelaria Marszałka Sejmu RP, zaś husara Parlament Węgierski.

Wizualizacja na podstawie zdjęcia wykorzystanego na podstawie Creative Wikimedia Commons