Poszukiwania gazu ziemnego w Przemyślu. Byliśmy na miejscu i widzieliśmy jak to się robi [Galeria zdjęć]

3 lutego 2016

W Przemyślu i w okolicznych miejscowościach rozpoczęły się poszukiwania gazu ziemnego. Sprawdziliśmy jak przeprowadzane są badania oraz jakie uciążliwości mogą z nich wynikać dla mieszkańców.

Od początku stycznia w Przemyślu i okolicznych miejscowościach trwają prace nad dokładnym rozpoznaniem złoża gazu ziemnego „Przemyśl” (pisaliśmy o tym pod koniec listopada ub.r.). Na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przeprowadza je zespół Geofizyki Kraków. Badania obejmą samo miasto oraz okoliczne miejscowości takie jak: Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Orły, Medyka, Żurawica. Łącznie na obszarze 160 km2, wyznaczono 10 tys. punktów wzbudzania wstrząsów, a sprzęt rozmieszczony zostanie w 60 tys. punktów odbioru sygnału.

logo0002

Na zaproszenie Geofizyki Kraków, mieliśmy okazję osobiście przyjrzeć się jak wygląda praca poszukiwaczy oraz poznać tajniki tych badań. Za oprowadzenie po terenie poszukiwań, a także udzielenie wyczerpujących odpowiedzi serdecznie dziękuję kierownikowi grupy sejsmicznej panu Edwardowi Kaflowi.

Poszukiwania, które potrwają do połowy marca, polegają na zbadaniu wgłębnej budowy geologicznej ziemi . Wykażą one, jak warstwy skał się układają, a w dalszej kolejności pozwolą wskazać miejsca, w których mogą one być nasycone gazem ziemnym. Badania te można porównać do znanych nam w medycynie ultrasonografii, czy też mammografii. Za pomocą przyrządów nazywanych wibratorami – 20 tonowe urządzenia samojezdne – znajdujących się na powierzchni, w głąb ziemi wysyłane są odpowiednie sygnały, czyli fale sejsmiczne. Lecą one w głąb, odbijają się od warstw po czym po jakimś czasie powracają. Zmierzenie tego czasu oraz ich prędkości pozwala później ustalić, gdzie ta warstwa znajduje się i czy jest możliwe aby były tam złoża. Nie szukane są bezpośrednio złoża, tylko struktury, w których mogą one być. Jednak aby to ustalić czy odkryto gaz droga jest długa. Potrzebna jest interpretacja obrazu oraz porównanie wyników z wcześniejszymi danymi.

logo0001

W Przemyślu rozpoczął się już wstępny etap prac, podczas którego dwanaście ekip Geofizyki kontaktuje się właścicielami miejsc, gdzie miałyby zostać przeprowadzone badania, w celu uzyskania od nich na nie zgody. Miejsca, w których nie zostanie uzyskana zgoda, lub też są to obiekty chronione zostają ominięte. Badania w miejscach zamieszkałych przez zwierzynę dodatkowo są konsultowane m.in. z kołami łowieckimi. W pozostałych badania będą prowadzone głównie przy użyciu sprzętu sejsmicznego bezprzewodowego, tylko na czujnikach, poza zaś jest to również sprzęt przewodowy. Kable i czujniki w samym mieście pojawią się za 2-3 tyg., a za 4 tyg. pojawią się urządzenia emitujące sygnał.

logo0008

A jakie uciążliwości w wyniku przeprowadzanych prac mogą odczuwać mieszkańcy? Przede wszystkim mogą one wynikać z faktu iż ekipa porusza się dużą ilością samochodów, przewozi sprzęt z jednego miejsca na drugie. Drgania emitowane przez wibratory, wyczuwalne są z odległości do 20-30 m. Mogą one mieć też wpływ na budynki, dlatego też wszystkie pomiary robione przy ich pomocy, są także mierzone przez dodatkową aparaturę, która bada jak silna jest ta fala, która dochodzi do zabudowań. W przypadku, gdy staje się ona krytyczna, badania są przerywane i przenoszone dalej. Na dyskomfort może wpływać również hałas. Jak zapewniają geolodzy, wszelkie ewentualne szkody powstałe podczas prac, po ich zakończeniu będą pokrywane.

logo0003

W badaniach na naszym terenie udział bierze 178 osób, z czego większość są to osoby z Przemyśla i okolic. Wykonując powierzone im zadania uczą się równocześnie, dzięki czemu być może w przyszłości będą pracować z tą grupą w innych miejscach na terenie kraju.

Poszukiwania złóż gazu ziemnego na terenie miast do tej pory miały miejsce w Poznaniu, po Przemyślu kolejnym miastem będzie Lublin. Niewątpliwie istnienie kopalń dla gmin, na terenie których znajdują się, przynosi korzyści takie jak dodatkowe miejsca pracy, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatek od gruntów i nieruchomości.

logo0004

W skali całego kraju Podkarpacie stanowi jedną trzecią złóż węglowodorów, z których czerpie PGNiG. Ośrodek Kopalń Przemyśl działa od 1964 r., w jego skład wchodzą kopalnie: Tuligłowy, Hurko, Żurawica, Maćkowice, Przemyśl Zachód i Przemyśl Wschód. Jako pierwszy oddano do systemu gaz z odwiertu Jaksmanice.

Anna Fortuna