W Przemyślu ruszył nabór do obrony terytorialnej

7 marca 2017

Mieszkańcy Przemyśla zainteresowani terytorialną służbą wojskową mogą ubiegać się o przyjęcie do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kandydaci do 24 marca muszą wypełnić ankietę znajdującą się w punkcie kwalifikacji wojskowej przy Powiatowej Komisji Lekarskiej na ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu (Hala) POSiR.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata.

O służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej może ubiegać się każdy, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej – kobiety i mężczyźni. O przyjęcie mogą ubiegać się także osoby, które odbyły służbę w formacjach uzbrojonych tj. (osoby, które pełniły służbę np. w BOR, Straży Granicznej czy Policji), jako ochotnicy na przydziałach terytorialnych. W procesie naboru żołnierzy rezerwy, są brane pod uwagę szczególnie kwalifikacje przydatne w jednostkach OT.

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać gotowość do ubiegania się o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej w Wojskowych Komendach Uzupełnień. Dla miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego jest, to Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu ul. Głęboka 4, tel: 261 165 260, 261 165 204, 261 165 212.

Ankiety są również dostępne w:
Punkcie informacyjnym w WKU w Jarosław ul. Głęboka 4, 37-500 Jarosław – właściwego terytorialnie dla Miasta Przemyśl:
Telefon: 261 165 208
E-mail: wkujaroslaw@ron.mil.pl

oraz

Urzędzie Miejskim w Przemyślu u Pełnomocnika Prezydenta ds. Obrony Terytorialnej
ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl, Telefon: 16-6752154