W Przemyślu ruszą darmowe porady prawne

6 stycznia 2016

W Przemyślu ruszy nieodpłatna pomoc prawna. Jest to wynik wchodzącej w życie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Od początku 2016 roku, na terenie całego kraju funkcjonować będzie system darmowej pomocy prawnej. W Przemyślu porady będą udzielane w trzech punktach :

  1. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.Leszczyńskiego 3 – dwa punkty
  2. Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom przy ul. św. Brata Alberta 10.

Darmowa pomoc prawna skierowana będzie do :

  • młodzieży do 26 roku życia,
  • osób posiadających Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorów po ukończeniu 65 lat,
  • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane, świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatantów,
  • weteranów,
  • zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;

Udzielana pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania jej do rozpoczęcia.