W Przemyślu przybędzie stojaków rowerowych

2 sierpnia 2016

Wraz z rozbudową ścieżek rowerowych w Przemyślu, coraz więcej osób chętnie z nich korzysta. Wciąż jednak niewystarczająca jest liczba stojaków na rowery.

Dzięki nowo powstałym ścieżkom rowerowym w Przemyślu wzrasta liczba osób z nich korzystających. Coraz częściej mieszkańcy naszego miasta zamieniają samochody na rowery udając się na zakupy czy też do pracy. Dlatego też zaczęły się pojawiać liczne sugestie aby zwiększyć liczbę stojaków na rowery. Interpelację w tej sprawie do prezydenta Roberta Chomy skierował radny Maciej Kamiński.

Brak stojaków jest dużym utrudnieniem dla osób, które poruszają się rowerami, dlatego myślę, że trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkim rowerzystom, tak aby brak stojaków nie powodował zniechęcenie poruszania się tymi pojazdami – mówi M.Kamiński – Powinny się one pojawić szczególnie przy instytucjach miejskich, na trasie rowerowej w różnych częściach miasta, a także przy boiskach sportowych, placach zabaw itp.

W odpowiedzi radny uzyskał informację, gdzie stojaki już znajdują się oraz gdzie zostaną postawione. Przewiduje się w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywne doposażenie w stojaki rowerowe kolejnych lokalizacji, tj. place zabaw, boiska itp. Dodatkowo wszystkie nowo budowane inwestycje typu sportowo – rekreacyjnego posiadają zaprojektowane miejsca na stojak – dodaje radny Kamiński.