W Przemyślu upamiętnią bitwę pod Zadwórzem pamiątkową tablicą

15 lutego 2017

Bitwa pod Zadwórzem oraz inne bitwy i potyczki wojny polsko-bolszewickiej upamiętni tablica przy Pomniku Orląt Przemyskich. Jeśli Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów im.ks. Bronisława Mireckiego w Przemyślu wciąż będzie chciało postawić pomnik i zbierze pieniądze na niego, radni zadecydują czy wyrazić zgodę. .

Stowarzyszenie Polskich Termopil zwróciło się do prezydium Rady Miejskiej z wnioskiem o postawienie pomnika upamiętniającego tych, którzy oddali swoje życie w walkach z bolszewikami w 1920 roku, bohaterów m.in. Zadwórza, Dytiatyna i Horpina. Opinie w tej sprawie mieli możliwość wyrazić mieszkańcy Przemyśla biorąc udział w konsultacjach. Ich wynik wskazał iż najbardziej pożądaną formą upamiętnienia tych wydarzeń będzie tablica przy Pomniku Orląt Przemyskich. Do tego też przychylili się radni. Jeśli jednak wnioskodawca nadal będzie za budową pomnika i uzbiera na ten cel środki, wówczas radni zadecydują czy wyrazić zgodę na jego budowę.

Pomnik ten jak proponuje Stowarzyszenie miałby stanąć przed mostem Brama Przemyska, przy skarpie w pobliżu skrzyżowania ul. Zadwórzańskiej z Aleją Wolności.