25 lat Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej uczczone na przemyskim Rynku [galeria zdjęć]

19 maja 2016

W dniu 17 maja, najpierw w Kalwarii Pacławskiej, a potem na Rynku w Przemyślu miały miejsce uroczystości związane z jubileuszowymi obchodami 25 lat istnienia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Kalwarii Pacławskiej, gdzie podczas uroczystej eucharystii arcybiskup Józef Michalik poświęcił szklaną szatę, którą dla obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej ufundowali funkcjonariusze i pracownicy Bieszczadzkiego Oddziału SG. W trakcie mszy nastąpił także akt zawierzenia formacji.

Kolejny etap uroczystości miał miejsce na Rynku w Przemyślu. Tam odbył się uroczysty apel. Uroczystość uświetniła defilada w wykonaniu kompanii honorowych zaprzyjaźnionych służb i Kompanii Reprezentacyjnej SG z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Z okazji Święta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w korpusie oficerów awansowało łącznie 30 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych 60 oraz 77 w korpusie podoficerów. Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono łącznie 8 funkcjonariuszy. Wręczono także Złoty medal za Długoletnia Służbę. Dziesięciu funkcjonariuszy otrzymało Odznakę Straży Granicznej, nadaną przez ppłk.SG Marka Łapińskiego, Komendanta Głównego Straży Granicznej. Również, w trakcie uroczystego apelu odbyło się uroczyste wręczenie świadectw piętnastu absolwentom szkolenia w zakresie szkoły chorążych.

Z okazji 25-lecia Straży Granicznej Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG w podziękowaniu za długoletnią wzorową pracę odznaczył 11 pracowników cywilnych medalem pamiątkowym Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.Trzem funkcjonariuszom przyznano Medale za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Odznakę Pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z rąk Komendanta BiOSG płk. SG dr. Piotra Patli – otrzymało 10 osób.

W dalszej części uroczystości, która ze względu na deszczową aurę przeniosła się do Biblioteki Miejskiej w Przemyślu, przyznano odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II oraz III stopnia ZHDK. Wręczono również nagrody finalistom konkursów wiedzy o 25 latach istnienia BiOSG i konkursu plastycznego w szkołach patronackich w Łazach i Duńkowicach.

W obchodach uczestniczył m.in. sekretarz Stanu MSWiA Jakub Skiba, komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Marek Łapiński, podkarpaccy parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele służb granicznych Ukrainy oraz Słowacji, a także przedstawiciele służb mundurowych, związków zawodowych, byli komendanci BiOSG, emeryci SG, przedstawiciele wyższych uczelni i szkół z rejonu Podkarpacia jak również funkcjonariusze, pracownicy Bieszczadzkiego OSG i mieszkańcy miasta Przemyśla.

Bieszczadzki Oddział SG powstał 16 maja 1991 roku w miejsce rozformowanej Bieszczadzkiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Na odcinku granicy ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1991 roku funkcjonowało jedno przejście graniczne w Medyce oraz 6 strażnic. Historia funkcjonowania BiOSG podporządkowana była stale zmieniającej się sytuacji na granicy wschodniej, a w szczególności perspektywie wstąpienia Polski do UE i państw Układu z Schengen. Wówczas też miała miejsce gruntowna reorganizacja formacji. W chwili obecnej zadania związane z ochroną granicy państwa na odcinku służbowej odpowiedzialności BiOSG w Przemyślu ochrania 11 placówek Straży Granicznej usytuowanych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, 2 na granicy wewnętrznej Sanok i Wetlina oraz przejście lotnicze Rzeszów – Jasionka.

Aktualnie, w podkarpackich przejściach granicznych odprawia się rocznie 11,5 mln podróżnych.

Wśród podróżnych dominują obywatele Ukrainy, ponad 5 milionów rocznie, którzy chętnie korzystają z ułatwień (zwolnienie z obowiązku wizowego), jakie daje im wprowadzony w 2009 roku mały ruch graniczny. Średnio na dobę w podkarpackich przejściach odprawianych jest 35-40 tys. podróżnych.

Anna Fortuna

no images were found