Na poniedziałkowej konferencji prasowej zapowiedziano ulgi dla mieszkańców Przemyśla

19 maja 2016

Przedłużenie terminu możliwości korzystania z bonifikat przy zakupie mieszkań komunalnych, a także bezpłatne parkowanie w soboty, to zapowiadane kolejne obniżki dla mieszkańców Przemyśla.

Poniedziałkowa konferencja prasowa zorganizowana w Urzędzie Miejskim w Przemyślu dotyczyła przedstawienia wprowadzonych już ulg, a także tych, które dopiero pojawią się i mają ułatwić życie codzienne naszym mieszkańcom.

Zmiany, które zostały już wprowadzone, to przypomnijmy ulga dotycząca opłat za wywóz śmieci oraz bonifikaty przy zakupie mieszkań komunalnych. Zgodnie z przyjętą przez radnych uchwałą, od miesiąca lipca rodziny wielodzietne korzystające z Karty Dużej Rodziny przy miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogły skorzystać z 50 % ulgi liczonej na każde dziecko w rodzinie.

W ubiegłym roku obydwa kluby koalicyjne, po uzgodnieniu z panem prezydentem, jego zastępcami, a także przy wsparciu radnych z innych klubów zdecydowaliśmy się zwiększyć bonifikaty z tytułu sprzedaży lokali komunalnych – mówił podczas konferencji radny Dariusz Iwaneczko. Tym sposobem chciano zwiększyć małą dotychczas dynamikę sprzedaży lokali komunalnych. Mamy takie przekonanie, że każdy kto jest właścicielem swojego lokalu mieszkalnego, lepiej o niego dba, skuteczniej, efektywniej – argumentował D.Iwaneczko – Tam gdzie są wspólnoty, to tam widzimy rezultaty poważnych remontów, dużych inwestycji. Jest to bardzo bardzo pozytywne zjawisko wizerunkowe także dla miasta.

Kolejnym argumentem ku wprowadzonym ulgom było zejście Gminy Miejskiej Przemyśl z tzw.resztówek, czyli tych lokali komunalnych, które znajdują się w większościowych wspólnotach mieszkaniowych, a gdzie z tego tytułu Miasto ponosi dość duże nakłady finansowe. Te bonifikaty wynoszą 80 %, 85 % i 95 %. Uchwałała zakładała, że mieszkańcy będą mogli z nich skorzystać składając wniosek o wykup mieszkania do czerwca 2016 r. Jednak widząc bardzo duże zainteresowanie mieszkańców postanowiono, że na najbliższej sesji zostanie poddana pod głosowanie uchwała wydłużająca ten okres do 31 grudnia tego roku. Do 31 marca wniosków procedowanych było 120.

Obecnie na liście oczekujących na mieszkanie w Przemyślu jest ponad 400 osób. W czerwcu do użytkowania zostanie oddanych 26 lokali przy ul.Tarnawskiego. Mamy taką nadzieję, że również w tym roku pozyskamy środki z RPO na oddanie ok 25 nowych lokali socjalnych, które teraz funkcjonują albo w postaci pustostanów albo są w bardzo złej sytuacji – mówił zastępca prezydenta, odpowiedzialny w UM za gospodarkę lokalową Janusz Hamryszczak. Niedawno Urząd udostępnił jako formę pomocy dla mieszkańców bank zamian mieszkań. W tej chwili w bazie tej znajduje się ok 50 wniosków.

Podczas konferencji zapowiedziano także projekt uchwały, który pojawi się na najbliższej sesji, dotyczący bezpłatnego parkowania w soboty na tarenie naszego miasta.

Chcielibyśmy żeby miasto było atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i przez naszych rdzennych przemyślan jak i przez osoby, które mogą do nas przyjechać i tutaj spędzić bardzo dobre lata na emeryturze – mówiła przewodnicząca RM Lucyna Podhalicz.