W Przemyślu odbyło się spotkanie prezydiów Sejmu oraz Bundestagu

13 czerwca 2017

W Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie prezydiów Sejmu oraz Bundestagu. Zgromadzenie poświęcone było bezpieczeństwu w Europie na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej i NATO, przyszłości UE, a także wzajemnemu kształtowaniu wizerunków w Polsce i w Niemczech. Obradom przewodniczył Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert.

Podczas spotkania Sejm reprezentowali również wicemarszałkowie: Małgorzata Kidawa-Błońska, Barbara Dolniak, Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński oraz Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej Szymon Szynkowski vel Sęk. Ze strony niemieckiej w spotkaniu udział wzięli wiceprzewodniczący Bundestagu: Claudia Roth, Edelgard Bulmahn, Ulla Schmidt, Petra PAU, Johannes Singhammer oraz Przewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Thomas Nord.

Politycy rozmawiali także o sytuacji Unii Europejskiej w kontekście Brexitu i kryzysu migracyjnego, o bezpieczeństwie energetycznym w regionie Europy Środkowo–Wschodniej, a także o polityce klimatycznej.

Fot. Anna Michalska (Straż Graniczna)

Przed obradami w przemyskiej bibliotece uczestnicy spotkania złożyli wizytę na przejściu granicznym Medyka – Szeginie oraz w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Fotografia tytułowa: Witold Wołczyk (UM Przemyśl)